Attendo keskeyttää tehostetun palveluasumisen hoivakoti Vänrikissä Siilinjärvellä – tarkastuskäynti oli paljastanut isoja puutteita

Kevyemmän tuen tarpeessa olevat asukkaat jatkavat Vänrikissä normaalisti.

palvelutalot
Attendo Vänrikki hoivakodinkyltti Siilinjärven Vuorelassa
Antti Karhunen / Yle

Attendo keskeyttää tehostetun palveluasumisen hoivakoti Vänrikissä toistaiseksi henkilöstöpulan vuoksi.

Hoivakotiyhtiön tiedotteen mukaan henkilöstövaje johtuu päällekkäisistä sairauslomista ja sijaispulasta, minkä vuoksi tehostetun palveluasumisen keskeyttämispäätös on tehty. Päätöksellä yhtiö pyrkii varmistamaan jokaisen asukkaan turvallisen hoivan ja henkilöstön kohtuullisen työkuorman.

Siilinjärven kunnan tiedotteen mukaan tehostetun palveluasumisen keskeyttämiseen vaikutti myös erityisesti palvelua ostavien kuntien huoli perushoidon ja hoivan toteutumattomuudesta sopimuksessa edellytettyjen kriteerien mukaisesti. Kyseiset puutteet tulivat esille helmikuun alussa yksikköön tehdyllä tarkastuskäynnillä.

Myös Itä-Suomen aluehallintovirasto havaitsi merkittäviä puutteita hoivakoti Vänrikin toiminnassa helmikuun lopulla. Lisäksi hoivakodin henkilökunta on ollut huolissaan yksikön hoidon tasosta jo pitkään.

Helmikuun aikana Siilinjärven kunta on siirtänyt omaa sairaanhoitajaresurssiaan vastaamaan Vänrikin sairaanhoidollisesta osaamisesta erityisesti lääkehoidon osalta.

Siilinjärven tiedotteen mukaan Attendon edustajat ilmoittivat 7. maaliskuuta., etteivät saa iltavuoroon riittävää henkilöstövahvuutta, jolloin kaksi Siilinjärven kunnan lähihoitajaa siirtyivät hätäapuna iltavuoroon. Hätäapua päätettiin jatkaa tähän päivään asti.

Tehostettu palveluasuminen päätettiin keskeyttää tämänpäiväisessä kokouksessa, johon osallistui Attendon lisäksi Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Itä-Suomen AVI ja Valvira.

Asukkaita siirretään parhaillaan

Hoivakodin jatkojärjestelyistä on sovittu yhdessä Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin kanssa. Vänrikin tehostetun palveluasumisen asukkaat siirtyvät Kuopion ja Siilinjärven asumisyksikköihin.

Tehostetun palveluasumisen piirissä oli Vänrikissä 29 asiakaspaikkaa. Siilinjärven sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen kertoo, että Siilinjärven 14 asukasta siirtyvät kunnan omaan lyhytaikaishoidon Mummon Kammarin yksikköön.

– Osa on siirtymässä juuri tällä hetkellä, osa huomenna. Kuopio hoitaa omat seitsemän asukastaan. Tämä on ollut meille raskas prosessi. Meillä on ollut kova huoli hoivasta. Tämä on surullista, mutta asiakasnäkökulmasta päätös on oikea, Kantanen kertoo.

Tehostetun palveluasumisen lisäksi Vänrikissä on kuusi palveluasumisen asiakaspaikkaa.

Vänrikin kevyemmän tuen tarpeessa olevat senioriasukkaat jatkavat hoivakodissa normaalisti.

Hoivayhtiön tiedotteen mukaan tehostetun palveluasumisen jatkamista arvioidaan uudelleen lupaviranomaisen ja tilaaja-asiakkaiden kanssa, kun yksikön henkilöstövaje on saatu ratkaistua.

Attendo on keskeyttänyt rekrytoinnit toistaiseksi

Hoivakotiyhtiö Attendo on keskeyttänyt Vänrikkiä koskevat rekrytoinnit toistaiseksi. Attendon viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärvi kertoo asiasta Ylelle sähköpostise.

– Tällä hetkellä meidän ensisijainen tavoitteemme on saada tehostetun palveluasumisen asukkaat muutettua turvallisesti ja hallitusti uusiin koteihinsa, minkä vuoksi rekrytointi on tällä erää keskeytetty. Kun muutot on saatu toteutettua sovitusti, alamme keskustella jatkosta yhdessä kuntatilaajien, valvontaviranomaisten sekä henkilöstön kanssa, Sammaljärvi kirjoittaa.

Lisäksi kysyimme hoivayhtiöltä, mistä työpula johtuu ja miten viime aikoina hoivakodeissa ilmi tulleet epäkohdat ovat vaikuttaneet Attendon maineeseen työnantajana.

– Attendo on suuri työnantaja ja rekrytoi jatkuvasti lisää työntekijöitä. Paikoitellen Suomessa on kuitenkin pulaa koulutetuista hoitajista, mikä voi hankaloittaa rekrytointeja, eikä hoiva-alaa koskenut julkinen keskustelu ole osaltaan helpottanut tilannetta, Sammaljärvi kirjoittaa.

Juttua täydennetty kello 19:00 Attendon kommenteilla.