Tietokoneiden kyvyt sairauksien hoidossa kehittyvät: kone voi tunnistaa harvinaisia oireita

Tampereen yliopistossa tehdyssä väitöstyössä tietokone valjastettiin huimaustautien päätöstukijärjestelmän avuksi.

Tampere
Lääkäri tutkii potilaan kättä.
Derrick Frilund / Yle

Tietokoneen oppimiskyky auttaa sairauksien hoidossa yhä enemmän.

Filosofian maisteri Kirsi Varpa on väitöstyössään Tampereen yliopistossa kehittänyt eteenpäin jo parikymmentä vuotta sitten luotua huimaustautien päätöstukijärjestelmää.

Alkuun lähdettiin keräämällä koneen käyttöön tautikuvauksia alan asiantuntijoilta. Joidenkin potilaiden tila ei kuitenkaan sovi tyypillisiin oireisiin. Silloin tietokone on vahvimmillaan, eli kun kone seuloo laajasta aineistosta esiin harvinaisia oireita ja niiden merkitystä taudin määrityksessä.

Korvaperäisten huimaustautien diagnosointi on vaikeaa huimauksen taustatekijöiden moninaisuuden ja huimauspotilasryhmien pienuuden vuoksi.

Huimaustautien erottamista toisistaan vaikeuttavat myös niiden samankaltaiset ja päällekkäiset oireet.