Nuorten aikuisten suhde uskontoon muuttuu entistä herkemmin

Erityisen selkeästi muutos näkyy 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. 

uskonto
Kirkko, risti
Nuorten aikuisten suhde uskontoon muuttuu entistä herkemmin kertoo tuore tutkimus.Sanna Kähkönen / Yle

Suomalaisten uskonnollisuutta kartoittaneesta tuoreesta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että alle 35-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa suhde uskontoon on voimakkaassa muutoksessa.

He kuuluvat niin kutsuttuihin milleniaaleihin tai Y-sukupolveen, joilla nimityksillä kutsutaan 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välisenä aikana syntyneitä.

Kansainvälisen ISSP (International Social Survey Programme) -kyselyn Suomea koskeva osuus kerättiin syys-joulukuussa 2018. Kyselyn teemana oli uskonto ja siihen vastasi 1 229 15–74-vuotiasta suomalaista.

ISSP (International Social Survey Programme) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu vuosittaiseen aineiston keruuseen osallistujamaissa.

Naisilla enemmän kiinnostusta hengellisiin ja henkisiin asioihin

Kyselyn tuloksista ilmenee, että 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä on kaikkein eniten vastaajia, jotka ilmoittivat jumalauskonsa muuttuneen suuntaan tai toiseen. Tämän ikäryhmän naisista 29 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia ilmoitti luopuneensa jumalauskosta.

Molempien sukupuolien edustajista 8 prosenttia puolestaan ilmoitti alkaneensa uskoa Jumalaan.

Sitä vastoin vanhemmissa ikäryhmissä vastaavat muutokset kumpaankin suuntaan olivat huomattavasti harvinaisempia. Jumalauskosta luopuneiden suurempi osuus kertoo nopeasta maallistumisesta nuoremmissa ikäryhmissä.

Erityisesti naisten keskuudessa on kuitenkin nähtävissä myös lisääntynyttä kiinnostusta hengellisiin ja henkisiin asioihin. Uskonnosta etääntymisen ohella kasvua on nähtävissä myös siinä ryhmässä, joka ilmoitti, ettei noudata uskontoa, mutta pitää itseään hengellisenä ihmisenä.