1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kokkola

Kokkola pysyy Karlebynä – keskustaajama voi saada vanhan Gamlakarleby-nimen

Keskustelua kaupungin ruotsinkielisestä nimestä on käyty vuosien varrella monesti. Nyt sitä siivittää lähestyvä 400-vuotisjuhlinta.

Kuva: YLE / Anssi Leppänen

Kokkola pohti kaupungin ruotsinkielisen nimen muuttamista, mutta pysynee jatkossakin Karlebynä.

Nimistötoimikunta päätti, ettei vanhaa Gamlakarleby-nimeä oteta käyttöön koko kaupungin nimenä. Asiaa valmistellut työryhmä ehdotti, että vanha Gamlakarleby-nimi olisi palautettu käyttöön.

Työryhmän esityksestä äänestettiin tiukasti 5-5, jolloin puheenjohtaja Kristina Ahmaksen ääni ratkaisi.

Asia menee vielä kaupunginhallitukseen, sillä nimistötoimikunta päätti pyytää hallitusta toimeenpanemaan kaupunginvaltuuston 40 vuotta vanhan päätöksen, jolla Kokkolan kaupunki voi oman toimivaltansa puitteissa käyttää keskustaajamasta nimeä Gamlakarleby. Näin kyseessä olisi kaupunginosan nimi, joka voisi tulla käyttöön myös kartoissa.

Lisäksi nimistötoimikunta toivoo tarkkuutta Kokkolan kaupungin ruotsinkielisen nimen käyttöön historiallisissa yhteyksissä: vuosien 1620-1977 tapahtumissa pitäisi käytttää nimeä Gamlakarleby ja Karlebytä vasta sitä uudemmissa yhteyksissä.

Kuntaliitos toi Karlebyn vuonna 1977

Kokkolan ruotsinkielinen nimi on ollut Karleby siitä asti, kun Kaarlela yhdistyi Kokkolaan vuonna 1977. Nimien käytössä on sekavuutta.

Vuoden 1977 alussa yhdistyivät Kokkolan kaupunki ja Kaarlelan kunta eli Karleby. Kaarlela on varsinaista Kokkolaa vanhempi: siellä on ollut asutusta jo ennen 1200-lukua.

Kaarlela vastaa jotakuinkin nykyistä Kirkonmäen aluetta. Aiemmin myös nykyinen Hakalahti kuului Kaarlelaan, kunnes se liitettiin 1930-luvulla Gamlakarlebyhyn.

Kuntaliitoksessa uuden kaupungin hallinnolliseksi nimeksi tuli Kokkola – Karleby. Pian kävi ilmi, että ruotsinkielisen nimen käyttö oli sekavaa.

– Kuntaliitoksessa tehtiin kompromissi, jossa kaksi asiaa yhdistettiin käsitteellisesti ja alettiin tarkoittaa samaa. Gamlakarleby, joka kääntyi suomeksi Kokkolaksi, kääntyikin yhtäkkiä ruotsiksi Karlebyksi, sanoo museotoimenjohtaja Kristina Ahmas.

40 vuotta vanha päätös on jäänyt toteuttamatta

Jo vuosi kuntaliitoksen jälkeen kaupunginvaltuusto sai aloitteen, jossa todettiin, että hallinnollisen yksikön eli kaupungin nimen muutos oli johtanut väärinkäsitykseen siitä, että Gamlakarleby-nimestä luovuttaisiin kokonaan.

Tästä syytettiin tuolloin erityisesti ruotsinkielistä paikallislehteä, joka käytti johdonmukaisesti Karleby-nimeä Gamlakarlebyn sijasta. Se aiheutti sotkua. Lehti korjasi myöhemmin linjansa pääkirjoitusta myöten, mutta vahinko oli jo tapahtunut.

Aloitteen tekijät sanoivat, ettei kaupungin entinen alue saa jäädä ilman nimeä, eikä keskustaajamaa myöskään voi kutsua Karlebyksi, joka on koko hallintoalueen nimi. Siksi kaupungin pitäisi tehdä kaikkensa, jotta Gamlakarleby-nimi tuotaisiin vahvasti esiin keskusta-alueen nimenä.

Vanha nimi elää yhdistyksissä

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus totesi lausunnossaan, että se on koko ajan ollut samaa mieltä: Gamlakarleby-nimeä olisi hyvä käyttää itse kaupunkialueen nimenä.

Kaupunginvaltuusto päättikin elokuussa 1978, että "Kokkolan kaupunki oman toimivaltansa puitteissa käyttää nimeä Gamlakarleby perinteisesti keskustaajamana pidetyn alueen ruotsinkielisenä nimenä" ja toivoi, että tapaa noudatetaan paikkakunnalla.

Nimi on vuosikymmenten aikana kuitenkin hiipunut. Gamlakarleby elää silti monien vanhojen yhdistysten nimissä, esimerkkeinä Gamlakarleby Bollklubb GBK tai Gamlakarleby Idrottsförening GIF.

Nimistötoimikunta on käsitellyt ruotsinkielisen nimen muuttamisen useaan otteeseen. Nyt asia on noussut esille ensi vuonna lähestyvien Kokkolan 400-vuotisjuhlien vuoksi.

Kumpi nimi sinusta olisi parempi? Voit keskustella jutussa kello 21:een saakka.