Oikeuskanslerilta muistutus Pirkkalan kunnalle

Tietojärjestelmän hankkiminen viranhaltijan omalla päätöksellä johti kanteluun ja oikeuskanslerin muistutukseen.

Pirkkala
Valte-patsas Pirkkalassa
Jouni Tanninen / Yle

Oikeuskansleri on muistuttanut Pirkkalaa siitä, että kunnan voimassa olevaa hankintaohjetta on noudatettava.

Viranhaltija oli ostanut kunnalle tietojärjestelmän omalla päätöksellään. Yli 5000 euron hankinnasta olisi kuitenkin pitänyt tehdä kirjallinen ja valituskelpoinen päätös. Tämä puute johti kanteluun.

Myös viranhaltijan jääviydestä on esitetty epäily, mutta tämä asia ei oikeuskanslerin mukaan selvinnyt riittävästi. Pirkkalan kunta kertoo joka tapauksessa nyt tarkentaneensa ohjeitaan. Asiasta kertoo Kuntalehti.