Suomen kieli sekoittumassa yhä nopeammin muihin pääkaupunkiseudulla –​ Vantaalla joka kolmas on jatkossa vieraskielinen

Uuden ennusteen mukaan seutu ja suurelta osin koko maa kasvaa lähes vieraskielisten voimin.

maahanmuuttajat
Ihmisiä Tikkurilan keskustassa marraskuussa 2018.
Vantaasta tulee ennusteen mukaan pääkaupunkiseudun vieraskielisin kunta. Kuvassa Vantaan Tikkurila marraskuussa 2018.Elise Tykkyläinen / Yle

Äidinkieleltään vieraskielisen väestön määrä kasvaa Helsingin seudulla nopeasti. Heidän osuus alueen asukkaista lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.

Helsingin kaupungin tutkimusyksikön päivitetyssä ennusteessa (siirryt toiseen palveluun) vieraskielisten ja ulkomaalaisten osuus väestöstä kasvaa nykyisestä noin 14 prosentista 25 prosenttiin. Jatkossa joka neljäs helsinkiläinen puhuu muita kuin kotimaisia kieliä.

Muutama vuosi sitten julkaistuun aikaisempaan ennusteeseen verrattuna vieraskielisten osuuden kasvu on aikaisempaa nopeampaa. Kaiken kaikkiaan seudulla asuu ennusteen mukaan noin 440 000 vieraskielistä tai taustaltaan ulkomaalaista henkilöä vuonna 2035.

Vantaalla jatkossa kolme kertaa enemmän vieraskielisiä

Vantaasta tulee ennusteen mukaan pääkaupunkiseudun vieraskielisin kunta, jossa joka kolmas on vieraskielinen:

  • Vantaalla vieraskielisten osuus kolminkertaistuu nykyisestä vajaasta 40 000:sta vuoteen 2035 mennessä.
  • Espoossa ja Helsingissä määrät kaksinkertaistuvat.
  • Espoossa on nyt noin 50 000 ja Helsingissä noin 100 000 ryhmään kuuluvaa.

Myös kolmen isoimman kunnan ulkopuolella, niin sanotulla kehysalueella viime vuosien vieraskielisten osuuden kasvu jatkuu, mutta se ei ennusteen mukaan ole niin vauhdikasta kuin kolmessa kaupungissa. Kehysalueen kymmeneen kuntaan muuttaa vuoteen 2035 mennessä lisää suurin piirtein 30 000 ulkomaalaista. Kuntakohtaisiin ennusteisiin liittyy eniten epävarmuuksia.

Seudun koko väestönkasvusta lähes kaikki syntyy vierasperäisistä ja ulkomaalaisista vuoteen 2035 mennessä. Lähes koko ennustettu väestönlisäys (270 000) on vierasperäistä (240 000). Heidän osuutensa kasvun ennustetaan voimistuvan samaan aikaan, kun esimerkiksi koko muun väestön määrä vähenee esimerkiksi kuolleisuuden yleistyessä ensi vuosikymmenen loppupuolta kohden.

Lapset pomppivat Itäkeskuksen pomppulinnassa ja vanhemmat kuvaavat tapahtumaa kännyköillään.
Jouni Immonen / Yle

Muiden kuin balttien osuus kasvaa aikaisempaa enemmän

Eri kansallisuusryhmistä isoimmat muutokset ennusteessa tapahtuvat Baltian alueen kansalaisissa. Virolaisten nettomuutto on tutkimusyksikön mukaan ollut lähes tappiollista. Kuitenkin balttienkin osuus kasvaa ennustejaksolla 20 prosenttia nykyisestä.

Muiden kuin balttien osalta väestölisäys on jonkin verran enemmän kuin aikaisemmin on arvioitu. Eniten on muuttunut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kieliryhmään kuuluvien ennuste. Ryhmään kuuluvien määrän ennustetaan kasvavan seudulla lähes 70 000:lla vuonna 2030. Lisäystä edelliseen ennusteeseen on kymmenkunta prosenttia.

Lue myös:

Raja menee kohta rikki: Helsingissä asuu pian jopa 100 000 vieraskielistä – Videolla italialainen Lorenzo kertoo, miten suomi otetaan haltuun

Myös aasialaisten määrä kasvaa lähes saman verran kuin Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan ryhmän. Myös muun Afrikan kieliryhmän eli käytännössä Saharan eteläpuolisen Afrikan ennuste on kasvanut noin viidellä prosentilla ja on nyt 42 000 vuonna 2030.

Koko Suomen väestölisäys etelän vieraskielisten varassa

Vieraskielisten muuttovoitto on vuosittain arvioitu noin 10 000 henkilöön ja kasvavan jatkossa jonkin verran. Ulkomaalaisista tuleva niin sanottu nettomuuttovoitto on ollut (siirryt toiseen palveluun) viime vuosina lähes yhtä suuri tai suurempi kuin suomalaisten muutto Helsinkiin ja seudulle. Myös muualta Suomesta muuttaneiden joukossa on ollut muita kuin suomea, ruotsia ja saamea puhuvia.

Ennusteen mukaan seudulle Suomen rajojen ulkopuolelta muuttavien osuus vastaa suurinta osaa koko maahan muuttavien ulkomaalaisten osuudesta. Suomen väestön määrän on ennustettu pysyvän nykyisellään tai kasvavan jonkin verran maahanmuuton ansiosta.

Vuonna 2035 kaikista pääkaupunkiseudun alle 20-vuotiasta joka kolmas olisi vieraskielinen. Osuus kertoo siitä, että alueelle muuttavat ovat suhteellisen nuoria ja synnyttävät Suomessa. Ennusteen mukaan alle 20-vuotiaista vuonna 2035 syntyy enää noin 10 prosenttia ulkomailla. Selvästi suurin syntyvyys vieraskielisistä on Lähi-Idästä ja Afrikasta tulleilla.

Lue myös:

Suomen syntyvyys laski, mutta väkiluku kasvoi maahanmuuton avulla – Meitä on yli 5,5 miljoonaa

Tilastokeskus: Suomessa on nyt vähiten nuoria yli sataan vuoteen – väkiluku kääntymässä laskuun 2035