1. yle.fi
  2. Uutiset

Liito-oravat pelastivat Patolan metsän ytimen rakentamiselta

Alueella siiirretään kaasuputkea Raide-Jokerin ja asuntorakentamisen tieltä. Aiemmin kaavailtu linjaus olisi kulkenut metsän keskiosan läpi, mistä löytyi liito-oravan papanoita.

Lyhyet
Puita.
Kalle Niskala / Yle

Helsingin kaupunki on linjannut uusiksi Patolan metsän halki kulkevan kaasuputken reitin. Muutoksen syynä on metsästä löytynyt liito-oravan reviiri.

Uudessa linjauksessa hyödynnetään metsän pohjoisempaa ulkoilutietä, ja metsän ydinalue jää koskemattomaksi. Aiempi linjaus kulki metsän keskiosan halki.

Liito-oravan reviirin lisäksi linjauksessa on huomioitu muut arvokkaat luontokohteet, kuten Patolan neva ja lahokaviosammalesiintymä, sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisen puolustusaseman ja parakkialueen suojellut jäännökset.

Linjauksesta on sovittu yhdessä muinaisjäännösten suojelusta vastaavien viranomaisten kanssa.

Uusi linjaus tarkoittaa myös sitä, että Patolan metsän läpi ei rakenneta uutta, suorempaa ulkoilureittiä. Suorempaa reittiä metsän poikki on aiemmin toivottu kaupungilta.

Kaasuputkea joudutaan siirtämään asuntorakentamisen ja Raide-Jokerin takia.

Lue seuraavaksi