Eläinsuojelulain uudistus kaatui – keskustelu lain kiistakohdista kuten turkistarhauksesta ja kissojen tunnistamisesta käynnistyy uudelleen

Lain kaatuminen harmittaa tuottajia, mutta eläinsuojelujärjestöt ovat tyytyväisiä ja aikovat vaatia tiukennuksia lakiin.

eläinsuojelu
Kempeleen Vierashuoneen lemmikkihoitolan löytökissa.
Eläinsuojelujärjestöjen mielestä lakiesityksessä oli sekä tuotanto- että lemmikkieläinten hyvinvointiin liittyviä puutteita.Timo Nykyri / Yle

Maakunta- ja soteuudistuksen kaatuminen kariutti myös eläinsuojelulain uudistuksen. Valiokuntakäsittelyyn ehtinyttä lakiesitystä ei voida viedä eteenpäin, koska esityksessä valvonta on kytketty maakuntahallintoon.

Eläinsuojelujärjestöt olisivat toivoneet, että pitkään odotettu eläinsuojelulain uudistus olisi vihdoin saatu aikaiseksi. Järjestöt ovat kuitenkin tyytyväisiä, että esitetyssä muodossa laki ei toteudu vaan siirtyy seuraavalle vaalikaudelle.

Järjestöt aikovat nostaa uudelleen esiin eläinsuojelulakiin liittyviä kiistakysymyksiä kuten esimerkiksi turkistarhauksen, parsinavetat, emakkohäkit ja eläinten kivunlievityksen.

– Sipilän hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi oli tehty pitkälti tuotannon ehdoilla, ja se olisi ollut jo voimaan astuessaan auttamattoman vanhentunut. Siinä oli esimerkiksi edelleen mahdollista pitää eläimiä pitkään paikoilleen kytkettynä, sanoo SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Hyvää valmistelua

Pulli ei kuitenkaan vaadi koko lain uudelleen kirjoittamista. Lakiesityksessä on useita kohtia, jotka uuden hallituksen on järjestöjen mielestä syytä säilyttää. Tällaisia ovat muun muassa jalostukseen liittyvät tiukennukset, koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti sekä nisäkkäiden ja lintujen jatkuva vedensaanti.

– Virkamiesvalmistelu ja selvitykset olivat todella hyviä. Odotamme, että saamme vielä paremman lain melko lyhyessä ajassa valmiiksi, Pulli sanoo.

Poliitikoiden päätettäväksi tulee uuden lainvalmistelun yhteydessä esimerkiksi se, saako tuotantoeläimiä pitää kääntymisen estävissä rakenteissa, kissojen tunnistus, merkintä ja rekisteröinti ja turkistarhauksen tulevaisuus.

"Äärimmäisen valitettavaa"

Vahvalla turkistarhaus- ja kotieläintuotantoalueella Etelä-Pohjanmaalla tuottajat harmittelevat lain kaatumista.

– On äärimmäisen valitettavaa, että sen eteneminen nyt pysähtyi niihin muutamiin lakikirjauksiin, jotka kytkivät sen maakuntauudistukseen, toteaa MTK Etelä-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi.

Ojaniemi toteaa, että lakia on valmisteltu pitkään ja perusteellisesti ja siksi laki olisi Ojaniemen mielestä pitänyt saada maaliin tällä hallitus- ja eduskuntakaudella.

– Lakiesityksessä on tarkkaan mietitty ratkaisut, jotka pitävät meidät edelleen maailman huippumaana, kun ajatellaan eläinten hyvinvointia, mutta laissa on myös otettu huomioon niitä käytännön reunaehtoja, joita alan toimijoilla on.

Ojaniemi pitäisi järkevimpänä ratkaisuna sitä, että seuraava eduskunta veisi eläinsuojelulain uudistusta eteenpäin tällä hallituskaudella tehdyn esityksen pohjalta. Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että näin ei tapahdu.

– Joillakin eläinaktivistijärjestöillä on ollut hyvinkin voimakkaita mielipiteitä esimerkiksi turkistarhauksen suhteen ja jos ne intohimot ovat kovin voimakkaana tulevassa eduskunnassa, niin kyllä se voi tietysti repiä tätä pitkään valmisteltua pakettia auki.