Sierilän voimalaitoksen rakennuslupa on kumottu hallinto-oikeudessa

Kemijoki Oy aikoo jatkaa voimalaitoksen valmistelua Rovaniemen Oikaraiseen.

Kemijoki Oy
Kemijoen Tikkasenkari
Kemijoen Tikkasenkari jäisi Sierilän voimalaitoksen altaan alle.Reino Kurkela / Lapin ympäristökeskus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Rovaniemen kaupungin myöntämän Sierilän voimalaitoksen rakennusluvan. Rakennuslupa koskee Kemijoen Sieriniemeen suunniteltua koneasemaa ja luukkuasemaa.

Hallinto-oikeuden mukaan rakennuslupa ranta-alueelle olisi vaatinut poikkeamislupaa, eikä sitä olisi saanut myöntää yleiskaavan perusteella. Päätöksessä todetaan, että voimalaitosrakentamisesta aiheutuu monenlaisia ympäristövaikutuksia ja rakentaminen vaatii yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua.

Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen kuuli rakennusluvan kumoutumisesta perjantaiaamuna. Timonen korostaa, että rakennuslupa ei liity esimerkiksi patoaltaisiin, joita koskien Korkein oikeus vahvisti voimalan vesitalousluvan toukokuussa 2017.

– Nyt harkitsemme, lähdemmekö valittamaan päätöksestä vai teemmekö poikkeuslupahakemuksen kaupungille, Timonen toteaa.

Rovaniemen ympäristölautakunnan maaliskuussa 2018 myöntämästä rakennusluvasta valitti kaksi yksityishenkilöä ja Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri sekä SLL:n Rovaniemen paikallisyhdistys. Ympäristölautakunnan ja jokiyhtiön mukaan yhdistyksillä ei ollut asiassa valitusoikeutta, mutta hallinto-oikeuden päätöksen mukaan niillä oli oikeus valittaa ilman poikkeamislupaa annetusta rakennusluvasta.

Voimalaitos koostuisi koneasemasta, tulvapadosta, kolmesta maapadosta ja neljästä rantapadosta.

Suunnitellun voimalaitoksen lähistöltä on tehty raakkuhavaintoja. Noin 30 kilometrin päästä suunnitellusta voimalaitoksesta on syksyllä 2017 löydetty kaksi jokihelmisimpukkaa.

klo 10.03: uutista päivitetty kauttaaltaan

klo 11.23 korjattu: yhdistyksillä oli hallinto-oikeuden mukaan asiassa valitusoikeus, toisin kuin jutussa aiemmin virheellisesti mainittiin