1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Euroopan keskuspankki

Rehn EKP:n tuoreista päätöksistä: Vahvistavat rahapolitiikan elvyttävää vaikutusta entisestään

Riski talouskasvun nopealle hidastumiselle Kiinassa on lisääntynyt selvästi.

Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan Euroopan keskuspankin (EKP) uudet päätökset vahvistavat rahapolitiikan elvyttävää vaikutusta entisestään. Kuva: Nella Nuora / Yle

Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan Euroopan keskuspankin (EKP) uudet päätökset vahvistavat rahapolitiikan elvyttävää vaikutusta entisestään.

– Ne ylläpitävät kevyitä rahoitusoloja, tukevat luotonantoa yrityksille ja kotitalouksille ja kohentavat talouskasvua ja työllisyyttä, sanoi Rehn Suomen Pankin tiedotustilaisuudessa.

Viimeviikkoisessa kokouksessaan EKP:n neuvosto arvioi euroalueen talousnäkymien heikentyneen. Neuvosto ilmoitti muun muassa, että ohjauskorkojen odotetaan nyt pysyvän nykyisellä tasolla ainakin tämän vuoden loppuun saakka. Aikaisemmin ohjauskorkojen odotettiin pysyvän tällä tasolla ensi kesän yli.

Finanssikriisin jäljiltä rahapolitiikassa on oltu uusilla vesillä viime vuodet, ja samalla esimerkiksi asuntovelalliset ovat saaneet nauttia erittäin matalista koroista.

Suomen Pankin mukaan luonnollinen korkotaso on laskenut. Inflaationäkymät ovat jääneet aikaisempaa alhaisemmalle tasolle.

– Olen ehdottanut, että neuvosto arvioisi EKP:n rahapoliittista strategiaa uudelleen uusimman taloustieteellisen tutkimuksen ja muuttuneen rahapolitiikan toimintaympäristön valossa. Tarkastelu tukisi sitä, että EKP:n rahapolitiikka on tehokasta ja uskottavaa myös talouden muuttuneessa ympäristössä, Rehn sanoi.

Erittäin korkea velka-aste asettaa rajoja elvytykselle Kiinassa

Tänään julkaistiin myös tuoreet ennusteet Venäjän ja Kiinan talousnäkymistä. Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit ennustaa Venäjän bruttokansantuotteen kasvavan lähivuodet noin 1,5 prosentin vauhtia.

Arvonlisäveron korotus ja inflaation lievä kiihtyminen hidastavat kotitalouksien kulutuksen kasvua etenkin tänä vuonna, ja kasvun odotetaan jäävän selvästi viime vuotta hitaammaksi. Tutkimuslaitoksen mukaan valtion roolin kasvu ja markkinoiden toimintaa tukevien uudistusten vähäisyys hidastavat talouden kasvunäkymiä.

Kiinassa puolestaan talouskasvu heikkeni viime vuonna ja hidastuminen on jatkunut tänä vuonna. Hallitus on vastannut tilanteeseen lisäämällä elvytystä entisestään.

Bofitin mukaan Kiinassa jo ennestään löysä talouspolitiikka ja erittäin korkea velka-aste asettavat kuitenkin rajoja elvytykselle. Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan myötä talouteen liittyvät epävarmuudet ovat kasvaneet.

Heikentyneen suhdannenäkymän ohella odotettua talouskasvua painavat rakenteelliset tekijät kuten demografia ja se, että talousuudistukset on jätetty viime vuosina taka-alalle. Talouskasvun odotetaan jatkavan hidastumista vuosina 2019–2021, mutta pysyttelevän maailmantalouden kasvuvauhtia nopeampana.

Riski talouskasvun nopealle hidastumiselle on lisääntynyt selvästi. Epäluotettavat viralliset bruttokansatuotetilastot vaikeuttavat todellisen tilannekuvan hahmottamista.