Vanhusten hoitokodissa paljastui vakavia puutteita Sallassa – vanhuksia ja hoitajia siirretään toiseen yksikköön

Esimerkiksi rajoittamistoimenpiteiden käytössä, lääkehoidossa ja hoitosuunnitelmissa löytyi epäkohtia.

vanhustenhoito
Pyörätuoleja hoitokodin eteisessä.
Arkistokuva, joka ei liity tapaukseen.Amanda Vikman / Yle

Vanhusten hoitokodin toiminnasta on löytynyt vakavia puutteita Sallassa. Sallan kunnan omistamassa Kinttalakodissa paljastui epäkohtia rajoittamistoimenpiteiden käytössä ja kirjaamisessa, lääkehoidossa toteutuksissa sekä hoitosuunnitelmissa.

– Rajoittamistoimenpiteet ovat esimerkiksi sängyn laitojen nostaminen tai potilaan sitominen tai huoneen oven lukitseminen. Rajoittamistoimenpiteiden on oltava määräaikaisia ja niihin on oltava lääkärin lupa. Lisäksi nämä on joka kerta oltava kirjattuna. Näin ei kaikissa tapauksissa Kinttalakodissa oltu tehty, sanoo Sallan kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka Marjala.

Marjalan mukaan henkilökunnalla kaikki lääkeluvat eivät olleet kunnossa, eikä kaikkia lääkkeitä oltu merkitty oikein. Kaikkien potilaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat eivät myöskään olleet ajan tasalla.

Vanhukset ulkona viimeksi kesällä

– Lisäksi vanhuksille ei oltu järjestetty lainkaan viriketoimintaa ja he olivat päässeet ulos viimeksi kesällä, Marjala lisää.

Sosiaali- ja terveysjohtajan mukaan puutteet eivät ole kuitenkaan huonontaneet palvelukodin asiakkaiden terveydentilaa.

Epäkohtien takia kunta siirtää kuusi vanhusta Kinttalakodista Attendon Hopeaharjun yksikköön. Asiakkaiden mukana Hopeaharjuun siirretään yksikön esimies ja kolme lähihoitajaa. Kunta aikoo palkata Kinttalakotiin lähihoitajia, joko kolme tai neljä. Kinttalakodissa on 13 paikkaa muistisairaille ja yhdeksän hoitajaa.

Lisäksi kunta siirtää Kinttalakodin lähiesimieheksi esimieskokemusta omaavan työntekijän omasta organisaatiosta.

Hoivakodin toiminta Attendolle

Sallan kunta on aiemmin päätetty, että Kinttalakodin toiminta siirretään Attendon uuteen vanhusten hoitokotiin.

– Attendon mummola valmistuu vuodenvaihteessa. Asiasta käytiin yt-neuvottelut viime vuonna ja on sovittu, että Kinttalakodin työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksella kunnalta Attendon palvelukseen, Marjala lisää.

Kinttalakodin ongelmat alkoivat paljastua, kun Marjala kävi yksikössä tammikuun lopussa. Sen jälkeen sovittiin valvontakäynti, joka tehtiin helmikuussa. Valvontakäynnillä olivat Marjalan lisäksi johtava lääkäri, osastonhoitaja ja Kinttalakodin vastaava sairaanhoitaja.

Valvontakäynnillä todettiin myös, että Kinttalakodin tilat ovat ahtaat ja epätarkoituksenmukaiset. Lisäksi työntekijöillä on runsaasti poissaoloja, minkä takia vaihtuvia sijaisia on ollut poikkeuksellisen paljon. Sen sijaan henkilökuntaa oli riittävästi. Hoitajia on yhdeksän, hoitoapulaisia kaksi ja laitosapulaisia yksi.

Sallan kunta on ulkoistanut lähes 30 prosenttia sote-palveluistaan.