Järvenpää tarjoaa kesätyötä kaikille ysiluokkalaisille – Ensimmäisellä työpaikalla voi olla yllättävän kauaskantoinen vaikutus

Järvenpää haastaa yhteistyökumppaneiden kanssa työnantajat tarjoamaan kesätöitä kaikille yhdeksäsluokkalaisille.

työelämä
Kartanon koulun ysiluokkalaiset Miro Mäkinen, Ella-Maria Multala, Ilja Karvonen
Ysiluokkalaiset Miro Mäkinen, Ella-Maria Multala ja Ilja Karvonen.Pekka Tynell / Yle

Alle 18-vuotiaille nuorille halutaan tarjota entistä enemmän mahdollisuuksia kesätöihin erilaisten kampanjoiden avulla. Varsinkin yhdeksäsluokkalaisia pyritään kannustamaan kesätöiden hakuun peruskoulun päättyessä, jotta työllistyminen olisi jatkossa helpompaa.

Järvenpään kaupunki haluaa eri yhteistyökumppaneiden kanssa tarjota paikkakunnan jokaiselle yhdeksäsluokkalaiselle mahdollisuuden kesätyöpaikkaan.

Ysit kesäduuniin -kampanjan toivotaan rohkaisevan myös muita kaupunkeja ja kuntia vastaavanlaiseen toimintaan, jossa yritykset ja organisaatiot sitoutuvat työllistämään 15–16-vuotiaita nuoria.

Järvenpään Kartanon koulussa yhdeksäsluokkalaiset ovat kokeneet kampanjan auttavan työnhaussa.

– Siitä on kyllä apua ja hyötyä. Se tsemppaa nuoria hakemaan töitä kesäksi, sanoo 15-vuotias Ella-Maria Multala.

Samaa mieltä on myös 15-vuotias Ilja Karvonen.

– Kyllä tuollaisia on hyvä järjestää, että saadaan nuoria töihin hankkimaan työkokemusta. Kampanja auttaa siinä, kun nuorella vaihtuu mieliala sen haun suhteen. Aluksi ei ehkä hae, mutta kampanjan myötä sitten kuitenkin hakee.

Yhteispeliä ja aktiivisuutta Järvenpäässä

Kampanjointi vaatii onnistuakseen yleensä useamman toimijan yhteispeliä ja näin on tapahtunut myös Järvenpäässä.

– Haluamme yhteistyökumppaneiden kanssa tukea peruskoulun päättäviä nuoria. Monet tutkimukset osoittavat, että mitä aiemmin nuori saa kiinnikkeen työelämään, sitä varmemmin se poikii töitä myös jatkossa, sanoo Talous ja nuoret TAT:n asiantuntija Riikka Lehtinen.

Talous ja nuoret TAT halusi parannusta nuorten työllistymiseen ja Järvenpää osoittautui sopivaksi pilottikaupungiksi, Lehtinen kertoo.

– Keräsimme alueen toimijat yhteen ja kaupungin sekä koulujen kautta tavoitettiin infokirjeellä peruskoulun päättävät nuoret ja heidän vanhempansa.

Lisäksi mukaan lähti paikallisia yrittäjiä ja organisaatioita sekä esimerkiksi Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanja ja Kaupan liitto.

TAT Talous ja nuoret_asiantuntija Riikka Lehtinen
Riikka Lehtinen on tyytyväinen Järvenpään kesätyökampanjaan.Pekka Tynell / Yle

Rekrytointi jatkuu kesään asti

Täysi-ikäisten rekrytoinnit osuvat usein vuoden alkupuolelle, kun taas nuorempia palkataan vielä kesän alussakin. Tällöin mahdollisuus löytää töitä vaikkapa vain pariksi viikoksi on olemassa vielä kouluvuoden päätyttyä.

Kaksiviikkoinen työjakso on käytössä esimerkiksi Tutustu työelämään ja tienaa -mallissa. Siinä nuori saa kahden viikon ahkeroinnista toimialakohtaisesti sovitun korvauksen. Malli on laajalti käytössä esimerkiksi kaupan alalla.

Riikka Lehtinen korostaa, että kesätyö on nuorelle TET-jakson - eli palkattoman työelämään tutustumisen - jälkeen usein se ensimmäinen askel työelämään.

– Vaikkapa juuri kahden viikon työjakso on nuorelle paljon suurempi asia kuin pelkän ajanjakson perusteella voisi päätellä.

Lehtisen mukaan nuoret oppivat miten työtä haetaan ja millaista työelämä on. He saavat käytännön työelämätaitoja ja uusia polkuja tuleville mahdollisuuksille.

Urapohdinnat voivat selkiytyä

Miksi kesätyöpaikka pian yläasteen päättymisen jälkeen on tärkeä kokemus nuorelle? Työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Marjo Wallin työeläkeyhtiö Elosta osaa sanoa montakin syytä.

– Se voi selkiyttää ajatuksia tulevia ura- ja koulutusvalintoja ajatellen. Jos muuten on hieman hukassa siinä, mitä haluaa isona tehdä, voi kesätyöstä saada onnistumisen tunteita ja huomata, että voisin ainakin aloittaa tästä ja kokeilla tämän alan opiskelua, Wallin sanoo.

Kesätyöstä voi näin saada konkretiaa siihen, mitä voisi tulevaisuudessa tehdä ja miltä se tuntuu. Apu valintojen tekemiseen voi olla myös käänteistä: tämäntyyppinen työ ei ainakaan kiinnosta tai tällaisia elementtejä en työhöni tulevaisuudessa halua.

– Näen kesätöiden saamisessa jo varhaisessa vaiheessa kaksi tärkeää asiaa: Ensiksi se, mitä työ on, onko se sellaista josta nautin ja josta voi parhaimmillaan huomata, että tämä voisi olla oma juttuni.

– Toisekseen siinä opitaan tärkeitä työelämän sääntöjä ja työelämässä olemista ylipäätään. Jo kesätyö kerryttää tähän valtavasti taitoa, josta on apua myöhemmässäkin kiinnittymisessä työelämään, Wallin miettii.

Jos kesätyö ei tunnu itselle sopivalta, voi siitä kenties ammentaa lisää opiskelumotivaatiota suunnata muunlaiselle alalle.

Huonot kokemukset riski tulevaisuudelle

Wallin kertoo, että nuorten työhön kiinnittymistä tutkittaessa on huomattu ensimmäisellä työpaikalla olevan arveltua suurempi merkitys.

– Jos ensimmäiseen työhön pääsee hyvin sisälle, esimies on hyvin tukena, saa voimavaroja ja kollegat opettavat, on sillä pitkäkestoisia vaikutuksia urakehitykseen.

– Huonot kokemukset taas voivat johtaa negatiiviseen kehään, jossa on enemmän epäonnistumisia kuin onnistumisia. Tämä voi aikaansaada sen, ettei nuori halua hakeutua työelämään, millä taas voi olla yhteiskunnalle kauaskantoisia vaikutuksia, Wallin kertoo.

Hän korostaakin siksi ensimmäistä kesätyöpaikkaa tarjoavien vastuuta. On tärkeä asia, miten nuori otetaan vastaan, työhön perehdytetään hyvin ja muistetaan, ettei moni asia ole samalla tavalla selkeää kuin työelämässä pitkään olleille.

– Työehtosopimukset, direktio-oikeus (työnantajan oikeus valvoa ja johtaa työtä), miten palkka määräytyy, onko lomaoikeutta, onko työterveyttä. Ensimmäisessä työpaikassa tällaiset asiat voivat tulla eteen ensi kertaa, Wallin toteaa.

– Nuoren vastaanottaminen vaatii työnantajalta etukäteissuunnittelua. Mihin hän tulee, onhan mahdollisuus toteuttaa perehdytys ymmärrettävästi ja kertoa, mitä nuorelta odotetaan ja annetaan tarvittava tietotaito töiden hoitamiseen.

kesätyöt
15-vuotias saa tehdä työsopimuksen ilman vanhempien suostumusta.Ruska Paronen / Yle

Ensimmäinen työpaikka jää mieleen

Wallin pitää ensimmäisen työpaikan vaikutuksia niin kauaskantoisina, että ei suosittelisi nuorelle huonosti valmisteltua ja perehdytettyä työtä.

– Jos pitäisi vaakakuppiin laittaa onko tärkeämpää päästä töihin ylipäänsä, vai pääseekö työhön johon ei perehdytetä eikä valmistauduta nuoren tuloon, jättäisin mieluummin tällaisen työn väliin, Wallin pohtii.

– Kaikille varmaan jää jossain määrin ensimmäinen kesätyöpaikka mieleen ja jättää ikuiset muistijäljet. Hyvä kokemus kannattelee eteenpäin, negatiivinen taas voi viedä itseluottamusta.

Perehdyttämisen ohella Wallin korostaa palautteen antamisen tärkeyttä. Palautetta pitää antaa jo työn aikana. Siitä voi havaita omia vahvuuksia ja myös sitä, mikä on tarpeeksi hyvin tehty työ.

– Toiminnan rakentava ohjaaminen on todella tärkeää: mitä odotamme lisää ja mikä on jo hyvin. Niin sanotut kympin oppilaat saattavat ilman palautetta ehkä kuvitella, että eivät tee tarpeeksi ja uupua siksi jo alkuvaiheen töissään, Wallin kertoo.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin sopimuspäällikkö Mia Suominen pitää hänkin tärkeänä, että nuoret oppivat vastuullisuutta ja työelämän pelisääntöjä.

– Kaupan alan yritysten on ymmärrettävä vastuunsa, ensimmäisessä työpaikassa piirretään mielikuvaa työelämästä, ja tämän ensivaikutelman tiedetään jäävän mieleen.

Suominen kehuu tutustu ja tienaa -kampanjan kahden viikon työjaksojen menneen kaupoissa suurelta osin hyvin. Palautekyselyssä joiltain vastaajista tuli kritiikkiä (siirryt toiseen palveluun) työtehtävien yksipuolisuudesta. Perehdytystä ja vastaanottoa kiiteltiin.

Suominen kertoo, että myös perehdyttäjiltä on kysytty, miten nuoret ovat selviytyneet töistään.

– Tämän päivän nuoret toimivat tosi hyvin ja hoitavat hommansa vastuullisesti, tämä on ollut perehdyttäjien palaute, Suominen sanoo.

Lue myös

Kesätyöhaku käy kiivaana – jos vähänkään ujostelet itsesi videointia, lue nämä 4 vinkkiä

Haetko pian kesätöitä? Kaksi kokenutta rekrytoijaa kertoo, mitkä virheet ainakin kannattaa välttää