Rusko suunnittelee isoja maakauppoja – vaatisi talousarvion venyttämistä

Kunta ei ole varautunut talousarviossaan kauppoihin, joten osto vaatisi lisämäärärahan myöntämistä Ruskon kassasta.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Rusko aikoo ostaa kolme eri kokoista maa-aluetta paikallisilta maanomistajilta.

Suurin, yli 30 hehtaarin alue, on suunnitelmissa ostaa läheltä Ketunluolan ja Päällistönmäen alueita yli miljoonalla eurolla.

Suunnitelmissa on kaavoittaa alue jopa 120 omakotitalotontille. Samalta alueelta Rusko aikoo ostaa vielä kaksi muuta maa-aluetta noin 800 000 euron yhteishintaan.

Rusko ei ole varautunut talousarviossaan maa-alueiden ostoon, joten kunnanhallitukselle esitetään myös lisämäärärahan myöntämistä kunnan kassasta.

Toinen on kahdeksan hehtaarin alue, jonka kauppahinnaksi esitetään vajaa 300 000 euroa. Kolmas ostettava maa-alue on 12 hehtaarin kokoinen ja kauppahinnaksi on suunniteltu noin 440 000 euroa.

Ruskon kunnanhallitus käsittelee maa-alojen ostoa tänään. Kaupat tarvitsevat vielä valtuuston hyväksynnän.