Tuore raportti saattaa yllättää: Suomalaisten asunnot ovat eurooppalaisittain hyvässä kunnossa

Huonokuntoisissa asunnoissa asuu alle viisi prosenttia väestöstä, toteaa Rakennetun omaisuuden tila 2019 -raportti.

asunnot
Asuntojen pohjapiiroksia.
Tiina Jutila / Yle

Vaikka muun muassa rakennusten kosteusongelmia koskevasta uutisoinnista voisi päätellä muuta, ovat suomalaisten asunnot eurooppalaisittain hyvässä kunnossa.

Rakennusinsinööriliiton Rakennetun omaisuuden tila -raportissa arvioidaan, että huonokuntoisissa asunnoissa asuu meillä alle viisi prosenttia väestöstä, mikä on vähiten EU:n jäsenmaissa. Arvio perustuu EU:n tilastonpitäjän Eurostatin lukuihin.

Raportissa kuitenkin muistutetaan, että korjausvaje on suuri.

Erittäin merkittävä osa rakennuskannasta on asuinrakennuksia, joiden korjauksiin olisi sijoitettava 9,4 miljardia euroa 2025 mennessä, raportissa lasketaan.

Rahaa remontteihin uusilla keinoilla

Korjausten rahoittamiseen tarvitaan uusia rahoitusmalleja, sanoo Rakennetun omaisuuden tila -hankejohtaja, Rakennusinsinööriliiton toimitusjohtaja Miimu Airaksinen.

– Esimerkiksi energiakorjausten yhteydessä, joihin yhdistetään maalämpöä tai aurinkolämpöä, niin voisiko laitteiston omistaja olla muu kuin taloyhtiö, hän kysyy.

Selvityksessä kannetaan huolta myös liikenneverkosta. Airaksinen muistuttaa, että maan taloudelle tärkeä vienti on paljolti liikenneverkkojen varassa.

– Helposti unohdetaan, että meidän 60 miljardin euron vienti on kiinni toimivasta infrastruktuurista. Sen lisäksi meillä on 30 miljardia palveluvientiä.

Raportin mukaan Suomen liikenneinfrastruktuurin rahoituksen pitäisikin olla 2,3 miljardia eli prosentti bruttokansantuotteesta vuosittain, jotta investoinnit yltäisivät Ruotsin tasolle. Nyt se on 1,45 miljardia euroa.

Ruotsilla on lisäksi pitkäjänteinen väylien kehittämisen ja ylläpidon suunnitelma, joka saa 60 miljardin euron rahoituksen vuosille 2018–2029.

Airaksisen mukaan tällainen hallituskausien yli ulottuva suunnitelma pitäisi saada myös Suomeen.

– Ehdottomasti, hän napauttaa.

Parasta hanavettä vanhenevasta putkistosta

Iloitsemisen aihe on myös se, että Suomessa on Euroopan paras hanaveden laatu.

Hanaveden laaturiski on Suomessa 39 prosenttia, kun luku on esimerkiksi Ruotsissa 57 prosenttia. EU:n keskiarvo on 68 prosenttia.

Samanaikaisesti vesihuoltoverkostojen saneeraustarve on merkittävä; viemäriverkostoista 12 prosenttia on erittäin huonossa kunnossa ja vesijohtoverkoista kuusi prosenttia.

Vuoden 2019 Rakennetun omaisuuden tila eli Roti -raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin.

Raportin tilasto- ja faktapäivitykset sekä kansainväliset vertailut on tehnyt Teknologian tutkimuskeskus VTT. Selvityksen ovat rahoittaneet väylävirasto, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, museovirasto sekä kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt.

Hankkeen päävastuullisena toteuttajana toimii Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.