Kemira valittaa Kymintehtaan vanhan pahvikuivaamon purkukiellosta – perustelee kohtuuttoman mittavilla korjaustöillä

Kouvolan kaupunki on kieltänyt rakennuksen purkamisen sen historiallisen arvon takia.

Lyhyet
risa tehdashalli
Pahvikuivaamossa ei ole ollut toimintaa enää aikoihin.Kouvolan kaupunkisuunnittelu / Rurik Wasastjerna

Kemira on valittanut Kouvolan kaupungin päätöksestä kieltää vanhan pahvikuivaamon purkaminen Kuusankoskella.

Kemiran mukaan rakennuksen kunnostaminen turvallisesti ja kulttuurihistoriallinen arvo säilyttäen vaatisi kohtuuttoman paljon.

Vanha pahvikuivaamo ei ole ollut käytössä yli 20 vuoteen, ja sisätiloissa liikkuminen on yhtiön mukaan vaarallista sortumauhan takia. Kemira perustelee valitusta myös sillä, että maa-alue on todennäköisesti pilaantunutta, mikä estää tai rajoittaa rakennuksen mahdollista jatkokäyttöä.

Kouvolan kaupunki on kieltänyt vuonna 1886 rakennetun entisen pahvikuivaamon purkamisen Kymintehtaan teollisuusalueella. Kaupungin mukaan rakennus on valtakunnallisesti merkittävä varhaisen puunjalostusteollisuuden esimerkki ja kuuluu oleellisesti Kuusankosken teollisuusmaisemaan.

Kaupunki on velvoittanut yhtiö korjaamaan huonokuntoista rakennusta, ettei se vaurioidu sään vaikutuksesta enempää.