HAMK sai ministeriöltä 860 000 euroa hiilen sitomisen tutkimukseen

Hanke kehittää HAMKin yhden keihäänkärkialueen tutkimusta.

Hämeen ammattikorkeakoulu
Läheltä
Yle

CARBON 4.0 -hanke kehittää Hämeen ammattikorkeakoulun digitaalisen biotalouden tutkimusta, joka kohdistuu hiilen sitomisen menetelmiin biologisissa prosesseissa.

Hiilen sitomisen tutkimus on merkittävää, koska siten saadaan tiedot, miten voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ruuan tuotannossa.

Hanke alkaa kesän jälkeen ja siihen osallistuu neljä HAMKin tutkimusyksikköä.

HAMK Bio tuo hankkeeseen biotalouden substanssiosaamisensa ja hyödyntää tutkimusinfrastruktuuria muun muassa Mustialassa ja Lepaalla.

HAMK Smart vastaa datan analysoinnista, tulkinnasta ja koneoppimisen menetelmien kehittämisestä ja HAMK Tech puolestaan anturoinnista ja datan keruusta.

HAMK Edu tekee toimintatapatutkimusta, miten oppimisprosessi ja vuorovaikutusprosessi rakennetaan onnistuneesti näin isossa hankkeessa.