Kemi raivaa tilaa Metsä Groupin jätti-investoinnille – suojeltuja rakennuksia voi purkaa uuden tehtaan tieltä

Uuden miljardi-investoinnin tieltä purettaisiin suojeltuja rakennuksia tehdasalueelta, joka on Museoviraston mukaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Metsä Group
Opastekyltit Metsä Groupin Kemin tehtaille.
Riikka Rautiainen/ Yle

Kemissä poistetaan asemakaavassa olevia suojelumerkintöjä suunnitteilla olevan uuden biotuotetehtaan tieltä. Metsä Group aikoo purkaa Pajusaaren tehdasalueelta viisi suojeltua rakennusta biotuotetehtaan tieltä. Uusi tehdas sijoittuisi suojeltujen rakennusten ja toimintansa lopettaneen Karihaaran sahan paikalle.

Uuden tehtaan kannattavuutta selvittävä Metsä Group on antanut sitoumuksen, että suojeltuja rakennuksia ei pureta ennen varsinaista investointipäätöstä. Yhtiö on myös luvannut, että rakennukset voidaan suojella uudelleen, jos jätti-investointi ei toteudu.

– Yhtiö on sitoumuksessaan esittänyt, että suojelumerkinnät palautetaan asemakaavaan, jos investointi ei toteudu vuoteen 2025 mennessä, sanoo suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen Kemin kaupungilta.

Kemi on jäänyt ilman jätti-investointeja

Metsäyhtiö selvittää parhaillaan joko kokonaan uuden biotuotetehtaan rakentamista Kemiin tai nykyisen sellutehtaan uudistamista. Uusi tehdas olisi toteutuessaan miljardiluokan investointi kaupunkiin, jonne viime vuosina suunnitellut jättihankkeet eivät ole toteutuneet.

– Kaikki investoinnin aikaiset toiminnot eivät mahdu vapaana olevalle alueelle. Tarkoituksena on, että vanha tehdas pyörisi niin kauan, että uusi tehdas saataisiin käyttöön. Jos suojeltuja rakennuksia ei voitaisi purkaa, ei alueella ole tilaa uudelle tehtaalle ja sen tarvitsemille toiminnoille, sanoo Kemin kaupungin suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen.

Museoviraston ja Tornionlaakson maakuntaviraston mukaan suojelumerkintöjen poistaminen ja rakennusten purkaminen heikentää valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.

– Rakennukset ovat valtakunnallisesti arvokkaan teollisuuskokonaisuuden keskeistä historiallista rakennuskantaa. Rakennusten mahdollisen purkamisen myötä Kemin Karihaaran alueen historia ohentuu ja samalla menetetään valtakunnallisesti erityistä ja arvokasta kulttuurihistoriaa, toteaa Museovirasto omassa lausunnossaan.

Metsä-Group haluaa purkaa vanhan sahan, Pajusaaren sahan portin, sahan piipun ja korjaamon sekä entisen spriitehtaan.

Kaupunki ja Lapin liitto ovat samoilla linjoilla

Ristiriita on tiedostettu myös Kemin kaupungintalolla, mutta kaupungin vaakakupissa painavat nyt muut asiat.

– Olemme sallimassa viiden rakennuksen purkamisen, jotta yhtiö voisi toteuttaa merkittävän hankkeen kaupunkiin. Jos tämä hanke jäisi toteuttamatta suojelumerkintöjen takia, se olisi huono asia, luonnehtii suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen.

Samoilla linjoilla on myös Lapin liitto. Sen mukaan Metsä Groupin hanke on maakunnan elinkeinojen kehittämisen kannalta niin tärkeä, että sen tieltä voidaan purkaa viisi kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta ja säilyttää loput.

Vaiheasemakaavan muutos menee valtuustoon

Kaupunki sai asemakaavan muutosehdotuksesta määräaikaan mennessä kuusi lausuntoa ja yhden muistutuksen, mutta kaupungin mukaan kaavaan tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, että sitä ei ole tarvetta laittaa nähtäville uudelleen.

Kemin kaupungin tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyisivät vaiheasemakaavaan tehdyt muutokset. Museovirasto on esittänyt omassa lausunnossaan, että metsäyhtiön suojeltuja rakennuksia koskeva sitoumus pitäisi huomioida kaavamääräyksissä ja todeta myös valtuuston kaavapäätöksen yhteydessä.