Kaakkois-Suomen poliisi satsaa rikosten ennaltaehkäisyyn – puhuttaa kaikki alle 15-vuotiaat rikolliseen tekoon syyllistyneet

Kaakkois-Suomen poliisin uusi, viiden työntekijän ryhmä on aloittanut toimintansa tammikuun puolivälissä.

rikostorjunta
Läheltä
Yle

Poliisi tekee jatkossa entistä enemmän työtä nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi Kaakkois-Suomessa.

Toimintaan kuuluu esimerkiksi alle 15-vuotiaiden rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden puhuttaminen. Aiemmin poliisi ei ole välttämättä reagoinut kaikkiin alle 15-vuotiaiden tapauksiin, sillä ne eivät voi edetä syyttäjälle.

– Toiminta kulminoituu nuoriin. Tällä tavalla oirehtivat nuoret pystytään vielä pelastamaan ja heihin pystytään vaikuttamaan, komisario Jarno Saarinen Kaakkois-Suomen poliisista sanoo.

Kysymys voi olla esimerkiksi tappelunnujakasta koulussa.

– Samalla saadaan mahdollinen alkava kiusaaminen katkaistua. Moneen alle 15-vuotiaaseen poliisin mukaantulo vielä tehoaa, Saarinen sanoo.

Aikaisemmin tätä työtä on tehty yhden henkilön voimin. Poliisihallituksen erityisrahoituksen turvin uudessa tiimissä työskentelee viisi ihmistä. Työ on myös aikaisempaa johdetumpaa ja suunnitellumpaa.

Huolta aiheuttavat henkilöt

Tammikuussa aloittanut poliisin uusi EET-ryhmä puhuttaa myös muun ikäisiä, niin sanottuja huolta aiheuttavia henkilöitä. He ovat ihmisiä, jotka ovat käytöksellään tai toiminnallaan aiheuttaneet pelkoa kansalaisissa.

– Vakavimmillaan joku voi olla motivoitunut syystä tai toisesta tekemään jonkinlaisen iskun. Tavallisempaa on, että pyritään estämään esimerkiksi aikeet toisen omaisuuden vahingoittamisesta, Saarinen sanoo.

Saarisen mukaan rikosten ennalta estämään pyrkivä ryhmä ei lähde siitä ajatuksesta, että heidän työnsä on estää terroritekoja. Poliisi ei aktiivisesti voi esimerkiksi tarkkailla huolta aiheuttaneita henkilöitä, mutta voi olla tällaisista henkilöistä tietoinen.

– Yleensä tekoa edeltää jonkinlainen signaali. Harva tekee uhkaavan teon ilman, että vuotaa siitä etukäteen jollekin, Saarinen sanoo.

Huolta aiheuttavat ihmiset tulevat poliisin tietoon rikosilmoitusten kautta, mutta myös kansalaisten ilmoitusten perusteella.

Kolmantena uusi ryhmä jalkautuu esimerkiksi harvaan asuttujen alueiden keskustoihin, joihin järjestyspoliisi ei nykyresursseilla juuri pysty valvontaa kohdentamaan. Ryhmä pyrkii estämään häiriökäyttäytymistä myös kauppakeskuksissa tai puistoalueilla.

EET-ryhmä näkyy vahvasti myös sosiaalisessa mediassa. Niiden kautta kansalaiset voivat ottaa ryhmän poliiseihin yhteyttä. Sosiaalisen median palveluissa valvontaa ei tehdä.