Monien tuttujen kalojen salakalastuksesta voi joutua pulittamaan kohta sievoiset korvaukset – katso tästä lista

Uusi asetusluonnos koskee uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoja.

Kalastuslainsäädäntö
Vuoksen vesistöalueen järvilohi on äärimmäisen uhanalainen. Kuvassa Saimaan järvilohi.
Saimaan järvilohi on äärimmäisen uhanalainen.Tapio Gustafsson / Kalatalouden Keskusliitto

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista.

Asetusluonnos liittyy 1.5.2019 voimaan tulevaan kalastuslain muutokseen, jonka mukaan tiettyjen – laissa mainittuihin uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvien – kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tulee jatkossa tuomita valtiolle menetettäväksi se arvo, joka rikoksen tai rikkomuksen kohteena olevalla kalalla on lajinsa edustajana.

Kalalajit, joita menettämisseuraamus koskee, ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, taimen, harjus, nieriä, jokirapu sekä mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika.

Asetusluonnoksessa lajit on jaettu edelleen tarkoituksenmukaisiin suojeluyksiköihin tuoreimman uhanalaisuusarvioinnin (siirryt toiseen palveluun) ja kalastusasetuksen perusteella.

Suojelun tarve, uusiutumiskyky ja kannan koko määrittävät korvaushinnat

Asetusluonnoksessa esitettävät arvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, miten kalliiksi kunkin suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla yksiköllä käytännössä tulee. Luonnokseen sisältyy 23 erilaista arvoa, jotka vaihtelevat välillä 50–7 510 euroa.

Korkeinta arvoa esitetään äärimmäisen uhanalaiselle Vuoksen vesistöalueen järvilohelle. Korvausarvon määrittely perustuu kunkin suojeluyksikön osalta sen suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja lisääntymisikäisen kannan kokoon.

On siis eri asia kalastaa lohta Itämerestä, kuin Saimaaseen kuuluvasta Vuoksen vesistöstä.

– Jatkossa uhanalaisten vaelluskalojen salakalastuksella on tuntuvat seuraukset. Kalojen arvojen asettaminen antaa selkänojaa valvojille ja viranomaisille puuttua laittomaan pyyntiin ja nostaa kynnystä ryhtyä kalavarkaisiin, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Korvausarvojen uskotaan lisäävän lajien suojaa salakalastusta vastaan

Salakalastuksen seuraamuksia koskevan kalastuslain muutoksen tavoitteena on tehostaa uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua ja elpymistä.

Etenkin vaelluskalakantojen osalta on ollut ongelmallista, että kalojen elinolojen parantamiseen tähdänneet kalliit toimenpiteet ovat joissain tapauksissa mitätöityneet kokonaan salakalastuksen takia.

Seuraamukset laittomasta kalastuksesta ovat tähän asti olleet niin vähäisiä, että seuraamusjärjestelmä on koettu osin tehottomaksi.

Lue myös:

Salakalalle tulossa hintaa – järvilohiemon korvaussummaksi jopa 7 000 euroa