1. yle.fi
  2. Uutiset

Helsingin Niemenmäessä luonnonsuojelijat ja puunkaatajat vastakkain: alueella on liito-oravametsä

Yhä useammin liito-orava ja asuntorakentaminen ovat pääkaupunkiseudulla vastakkain. Niemenmäen tapaus on ensimmäisiä kertoja Helsingissä, kun näin käy.

Lyhyet
Puita.
Kalle Niskala / Yle

Helsingin Niemenmäessä luonnonsuojelijat ovat nyt napit vastakkain puunkaatajien kanssa, koska alueella on Helsingin kaupungin teettämän liito-oravakartoituksen mukaan liito-oravametsä aivan suunnitellun rakentamisen läheisyydessä.

Liito-oravan suojelun kannalta on olennaista, että riittävä metsä säilyy, kertoo Ely-keskuksen johtava asiantuntija Ilpo Huolman.

Elyn tulkinnan mukaan Niemenmäessä meneillään olevassa puunkaadossa ei kuitenkaan vaaranneta liito-oravan pesä- tai levähdyspuita.

– Ne on suojeltu varsin tiukasti luonnonsuojelulain nojalla: niitä ei saa hävittää. Nyt on aika pitkälle kyse tulkinnasta.

Johtava asiantuntija Ilpo Huolman arvioi, että vastaavanlaisia tapauksia tullaan näkemään Helsingissä lähivuosina yhä enemmän:

– Näitä on ollut pääkaupunkiseudulla viime vuosina aika paljon, etenkin Espoossa monta tapausta. Liito-orava on levittäytynyt lännestä alkaen Helsingin puolelle vasta viimeisen 4-5 vuoden aikana.

Puunkaadon ja myöhemmin rakentamisen kohteena olevalla tontilla on vuonna 2016 voimaantullut asemakaava, täydennysrakentamisena alueelle rakennetaan Husin työsuhdeasuntoja.

Liito-oravan jätöksiä lumella.
Kalle Niskala / Yle

Valvontavastuussa oleva viranomainen eli Ely-keskus teki alueelle helmikuussa maastokatselmuksen selvittääkseen, ovatko löytyneet liito-oravahavainnot ristiriidassa aiemmin vahvistetun kaavan kanssa. Johtavan asiantuntijan Ilpo Huolmanin mukaan kyse ei kuitenkaan ollut siitä.

– Kaavanmukaisen rakentamisen takia metsää joudutaan kaventamaan varsin vähän ja sen aiheuttama haitta liito-oravalle on niin pieni, että rakentaminen edellyttäisi luonnonsuojenlain mukaisia poikkeuslupia.

Lue seuraavaksi