Kuopion päävesilaitoksen korjauksen loppuvaihe voi huonontaa veden laatua loppuviikolla

Lyhyet
Vettä Kuopion Veden vedenottamolla Kuopion Itkonniemellä
Keijo Salokangas / Yle

Kuopion päävesilaitoksen remontti on loppusuoralla. Noin puolitoista vuotta kestänyt urakka Itkonniemen vesilaitoksella on edennyt vaiheeseen, jossa uusia laitteita ja automaatiojärjestelmiä ryhdytään ottamaan käyttöön perjantaina.

Käyttöönoton aikana on Kuopion Veden mukaan pieni riski vedenlaatuhäiriöille, minkä vuoksi vedenlaatua tarkkaillaan tehostetusti.

Itkonniemen vesilaitoksen remontti valmistuu kevään aikana, nopeimmillaan jo kuukauden päästä. Saneeraus maksaa vajaat viisi miljoonaa euroa.

Yli sata vuotta vanhaa, vuonna 1913 toimintansa aloittanutta Itkonniemen vesilaitosta on saneerattu viimeksi yli 30 vuotta sitten.