Kouvola vahvisti: tulos on 26 miljoonaa miinuksella – päättäjät vääntävät verojen korotuksesta ja kaupungin työntekijöiden määrästä

Valtuutetuille on luvassa hikinen urakka nopeasti heikentyneen talouden korjaamiseksi.

Kouvola
Kouvolan kaupungintalo
Kouvola sai viime vuonna verotuloja 331 miljoonaa euroa, joka on 7,4 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän.Pasi Tapanainen / Yle

Kouvolassa pohditaan keinoja nopeasti heikentyneen taloustilanteen korjamiseksi. Päättäjien pöydällä on esimerkiksi kuntaveron korotus.

Selvimmin veronkorotusta kannatetaan vihreiden ja vasemmistoliiton valtuustoryhmissä, mutta myös kolmanneksi suurimmassa valtuustoryhmässä keskustassa asiaa pidetään mahdollisena.

– On hyvä jos säilytään ilman veronkorotusta. Se on vihoviimeinen keino, mutta sitäkään ei voi sulkea pois, sanoo ryhmän puheenjohtaja Kimmo Jokiranta.

– Talouden tasapainotus ei kuitenkaan saa jäädä veronkorotuksiin, huomauttaa vasemmistoliiton Mika Byman.

Kouvolan tuloveroprosentti on tänä vuonna 20,75 ja yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45.

Kokoomus sekä sitoutumattomien ryhmien valtuutetut eivät verojen nostoa kannata.

– Veroprosentin pitäminen ennallaan on panostus elinvoimaan, sanoo kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Matti Lindholm.

Valtuuston suurin ryhmä SDP sanoo haluavansa turvata lakisääteiset palvelut.

Kymmenien miljoonien miinus

Kouvolan valtuutetut ovat tällä viikolla kokoontuneet kaksi kertaa miettimään keinoja kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

Kouvolan taloustilanne heikkeni nopeasti viime vuonna, kun kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen arvioitiin jäävän paljon ennakoitua heikommaksi.

Tänään torstaina kaupunki julkisti vuoden 2018 tilinpäätöksensä. Tulos oli 26 miljoonaa euroa alijäämäinen, kuten oli etukäteen arvioitu. Syynä oli varsinkin verotulojen ennakoitua pienempi kertymä.

Kouvola sai viime vuonna verotuloja 331 miljoonaa euroa, joka on 7,4 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän.

Heikkoon tulokseen vaikutti myös ostopalvelujen kasvu. Erityisen paljon kasvoivat sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot. Kaikkiaan kaupunki osti palveluja viime vuonna yli 366 miljoonalla eurolla.

Kaupungin mukaan lisäsäästöjä etsitään kevään kuluessa niin henkilöstöstä, palveluista kuin omaisuudestakin.

Palvelut ja henkilöstömäärä uusiksi?

Laajinta kannatusta poliitikoilta Kouvolan taloustilanteen tasapainottamiseksi saa kaupungin organisaation ja hallinnon keventäminen. Käytännössä keventäminen tarkoittaisi muutoksia kaupungin tuottamiin palveluihin sekä henkilöstömäärään.

Kouvolalla oli viime vuoden lopussa noin 5450 työntekijää, joista noin 4350 on vakituisessa työsuhteessa. Henkilöstömenot olivat noin 240 miljoonaa euroa.

Henkilöstömäärä laski edellisvuodesta 390:llä, mikä johtui Pohjois-Kymen sairaalan tuottaman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnan siirtymisestä Carealle vuoden 2018 alussa.

– Eläköitymisiä pitää pystyä edelleen hyödyntämään, ettei eläköityvän tilalle välttämättä palkata seuraajaa, SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Outi Kasurinen sanoo.

– Organisaatio- ja palveluverkko tulee perata huolellisesti ja siten käydä henkilöstötarve läpi, sanoo vihreiden ryhmän puheenjohtaja Sari Hyytiäinen.

– Mitä toimenkuvia voimme yhdistää, mitä lakkauttaa kokonaan, kysyy puolestaan kokoomuksen Matti Lindholm.

Myös SDP:n Kasurisen mukaan tehtäväjakoja voisi miettiä uusiksi, jotta organisaatiota saadaan toimivammaksi.

Myös muun muassa vasemmistoliiton ja keskustan ryhmät ovat kaupungin organisaation karsimisen kannalla. Ryhmät eivät vielä tarkemmin määrittele, mihin kaupungin toimintaan organisaation, hallinnon tai palvelujen karsiminen pitäisi kohdistaa. Lomautukset eivät saa valtuustoryhmien vetäjiltä kannatusta.

Useat ryhmät korostavat kulujen korjaamista mahdollisimman laajasti.

– Haasteet ovat sen verran suuret, että yhdellä korjausliikkeellä emme pärjää. Tarvitaan korjauspaketti, sanoo kristillisdemokraattien Sakari Smeds.

– Tiukkaa talouskuria kaivataan kaikissa kaupungin toimissa. Yhteistyö valtuustoryhmien ja viranhaltijoiden kesken on nyt tärkeämpää kuin koskaan, muuten hukka perii Kouvolan, sanoo perussuomalaisten Jari Käki.

"Investointeja on uskallettava tehdä"

Kouvolan kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että kaupunki ei kehity pelkästään säästämällä.

– Tiukassakin taloudellisessa tilanteessa on uskallettava investoida tulevaisuuden elinvoiman varmistamiseksi, Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell ja talousjohtaja Hellevi Kunnas sanovat tiedotteen mukaan.

Kouvola vei viime vuonna eteenpäin kärkihankkeitaan: valtakunnallisia asuntomessuja, ydinkeskustan kehittämistä, Kimolan kanavaa sekä suurta rautatie- ja maantieterminaalia.

Ydinkeskustassa kävelykatu Manski on viimeistelty, ja Matkakeskuksen liityntäpysäköinnin mahdollisuuksia on parannettu. Pioneeripuistossa valmistaudutaan ensi kesän asuntomessuihin. Kouvolaan odotetaan yli 100 000 asuntomessuvierasta.

Lisäksi Kouvola kehittää perusopetustaan. Tavoitteena on, että Kouvolassa siirrytään nykyisestä 34 koulusta 20:een.

– Muutos mahdollistaa paitsi terveelliset, turvalliset ja nykyaikaiset oppimisympäristöt, myös laadukkaan opetuksen tarjoamisen tulevaisuudessakin, kaupungin tiedotteessa todetaan.