Ikääntyvien yliopisto etsii vertaisohjaajia tietokoneiden ja älylaitteiden käytön neuvontaan

Kesäyliopistot etsivät uusia ohjaajia kehittämään ikääntyvien digitaitoja.

Jyväskylä
Nainen käyttää tablettia.
Nyky-yhteiskunnassa toimiminen edellyttää ikäihmisiltäkin monenlaisia digitaitoja.Yle Kuvapalvelu: Jyrki Valkama

Nyky-yhteiskunnassa toimiminen edellyttää monenlaisia digitaitoja. Monella seniorilla taidot ovat puutteellisia tai niitä ei ole lainkaan.

Geronet-hanke tarjoaa seniorikansalaisille maksutonta koulutusta ja kouluttaa vertaisohjaajia avuksi ikäihmisten arjen pulmiin.

Ohjaajat eli tutorit tarjoavat arkista apua esimerkiksi kirjastoilla älykännyköiden ja tietokoneiden käytössä sekä rohkaisevat kokeilemaan erilaisia verkkopalveluja.

Hanketta ohjaava Jyväskylän Ikääntyvien yliopisto etsii nyt Geronet-tutoreiden joukkoon vertaisohjauksesta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Tutorilla on hyvä olla kokemusta älylaitteiden ja tietokoneiden käytöstä sekä halua ohjata muita.

Tutorit saavat tehtävään liittyvää koulutusta kevään 2019 aikana.

Geronet-hanke (siirryt toiseen palveluun) perustuu 20 vuotta Jyväskylässä toimineeseen Geronet –vertaistutoroinnin malliin ja sitä toteutetaan 14 kesäyliopistossa vuosina 2019-2020.

Geronet-hankkeen rahoittaa opetushallitus ja hanketta toteuttavat Jyväskylän Ikääntyvien yliopisto ja Jyväskylän kaupunginkirjasto.