Eksote ottaa käyttöön ikäihmisten palveluasumisen palvelusetelin – setelillä voi asua yksityisessä palvelutalossa

Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnanvapautta.

palvelutalot

Palvelutalon asukas katselee televisiota.
Minna Almark / Yle

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ottaa syyskuussa käyttöön ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelit.

Palvelusetelin voi saada, mikäli Eksote arvioi, että asiakas tarvitsee palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. Seteli on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan nettotulot. Setelin arvo on pienituloisille suurempi.

Suurin seteli palveluasumisessa voi olla arvoltaan 1800 euroa kuukaudessa ja sen saa, mikäli nettotulot ovat enintään 1000 euroa kuukaudessa. Tehostetussa palveluasumisessa setelin enimmäisarvo on pienituloisella 3000 euroa kuukaudessa.

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa palveluasumista yksityiseltä yritykseltä. Eksote järjestää edelleen myös itse ja ostaa ostopalveluna palveluasumista ikäihmisille.

Eksoten suunnitelmissa on kuitenkin myös ulkoistaa vanhusten palveluasumista. Eksoten aiempien suunnitelmien mukaan tehostetusta palveluasumisesta voidaan ulkoistaa sote-alan toimijoille jopa 75 prosenttia ja palveluasumisesta 50 prosenttia.