Ouluun suunnitteilla uusi sote-toimintamalli – "Tarkoitus saada parempia palveluita niin, että eurot ja hoitavat kädet riittäävät"

Uudistus tulee aluksi koskemaan vanhusten hoitoa.

Oulu
Rollaattori.
Jouni Immonen / Yle

Oulussa ollaan uudistamassa vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluita. Uudistuksen taustalla on Pohjois-Pohjanmaan nopea väestön ikääntyminen, väestönkasvu ja keskimääräistä suurempi sairastavuus. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Uudistuksen taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusluvan turvin tehty tietojen yhdistäminen, jossa yhdistettiin sairaanhoitopiirin, Oulun pelastuslaitoksen ja kaupungin data.

Tietojen perusteella nähdään, miten väestö käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Nyt tietojen perusteella ollaan kehittämässä uudenlaisia toimintamalleja.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kertoo, että kun väestön ikääntyminen, väestönkasvu ja keskimääräistä suurempi sairastavuus yhdistetään lääketieteen kehitykseen, entistä parempiin ja hinnakkaampiin hoitomuotoihin, erikoissairaanhoidon kysynnän kasvu tulee olemaan Pohjois-Pohjanmaalla voimakasta.

– Jotta Pohjois-Pohjanmaan talouden näkökulmasta soten kokonaismenot pysyisivät hallinnassa, ja jotta peruspalveluihin jäisi riittävästi voimavaroja, on tämä haaste kohdattava yhdessä peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kesken.

Muitakin kuntia halutaan mukaan uudistukseen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja IlkkaLuoman mukaan uudessa toimintamallissa esimerkiksi ikäihmisille voitaisiin kehittää ennakoivia palveluja, joiden avulla voitaisiin tunnistaa ja saada hoidon piiriin ne, jotka eivät vielä siellä ole.

Myös potilastietojärjestelmiä on tarkoitus kehittää niin, että eri hoitavat tahot näkisivät helposti potilaiden terveystiedot.

Luoma kertoo, että tällä hetkellä esimerkiksi kaupunginsairaalassa ei näe riittävän hyvin erikoissairaanhoidon tietoja. Myöskään ambulansseissa ei ole tällä hetkellä potilastietojärjestelmää, mutta nyt suunnitelmissa on, että sellainen saataisiin.

– Tällöin ensihoito olisi vaikuttavampaa, kun tiedettäisiin, minkä palveluiden piirissä potilas on ja minkälaisia sairauksia hänellä on. Eli uudistuksen tarkoitus on saada parempia palveluita niin, että eurot ja hoitavat kädet riittävät.

Samankaltaista uudistusta ollaan tekemässä vanhuspuolen lisäksi päihde- ja mielenterveyspuolelle sekä lasten ja nuorten hoidossa.

Luoma painottaa, että uudistuksessa ei ole kyse pelkästään Oulusta, vaan muitakin Pohjois-Pohjanmaan kuntia halutaan mukaan.

– Jokainen kunta päättää tietenkin itse, haluaako tällaista analyysiä. Uskon, että kaikilla on tavoite tehdä hyvää ja kehittää toimintaa väestön parhaaksi.

Onhan sinulla jo puhelimessasi Ylen Uutisvahti? Lataa se tästä! (siirryt toiseen palveluun)

Mitä sinä haluat tietää? Kysy, me selvitämme! (siirryt toiseen palveluun)