1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. taksiliikenne

Uusi taksilaki on heikentänyt turvallisuuden tunnetta takseissa – pääkaupunkiseudulla pelätään hinnalla huijaamista

Traficomin kyselytutkimuksessa vertailtiin kokemuksia uuden ja vanhan taksilain välillä.

taksiliikenne
Taksitolppa Kelan toimiston edustalla Helsingissä.
Mesut Turan / Lehtikuva

Uusi taksilaki jakaa taksia käyttävien kansalaisten mielipiteitä, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyselytutkimus (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi taksia usein käyttävien erityisryhmien mielestä taksien saatavuus on heikentynyt viime heinäkuussa voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen. Traficomin kyselytutkimus tehtiin elo-syyskuussa 2018, jotta vertailu vanhaan taksilakiin olisi vastaajien tuoreessa muistissa.

Erityisryhmiin kuuluvat taksiasiakkaat, kuten vammaiset ja liikuntarajoitteiset vanhukset, kokivat taksien turvallisuuden ja saatavuuden heikentyneen aiemmasta. Taksinkuljettajien tietoisuus asiakkaiden erityistarpeista koettiin aiempaa heikommaksi.

Taksien turvallisuus katsottiin yleisesti ottaen hyväksi ja 85 prosenttia vastaajista katsoi tason säilyneen myös lakimuutoksen jälkeen. Pääkaupunkiseudulla kuitenkin viidennes vastaajista koki turvallisuuden heikentyneen ja esimerkiksi hinnalla huijaamista pelättiin.

Toisaalta kyselytutkimukseen vastanneista kansalaisista lähes 90 prosenttia oli tyytyväisiä taksipalvelun laatuun kokonaisuutena. Taksien saatavuutta piti hyvänä kolme neljästä vastaajasta.

Taksikyytien hinnat nousseet koko maassa

Uuden taksilain voimaantulon jälkeen taksilla matkustamisen hinnat laskivat, mutta kääntyivät selvään nousuun lokakuussa.

Tilastokeskus kertoi maaliskuun alussa, että taksimatkojen hintataso oli noussut koko maassa seitsemän prosenttia verrattuna kesäkuuhun 2018. Pääkaupunkiseudulla hinnat olivat Tilastokeskuksen mukaan nousseet 14 prosenttia.

Traficomin nyt julkaiseman täydentävän hintaseurannan tiedot ovat viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Hintaseurannan perusteella taksiliikenteen hinnat olivat lokakuussa 2018 koko maassa keskimäärin 3,6 prosenttia korkeammat kuin enimmäishinnat ennen uuden lain voimaantuloa.

Suurimmat hintojen nousut ovat tapahtuneet Kymenlaaksossa (9,2 %), Uudellamaalla (7,7 %), Kainuussa (7,2 %), Päijät-Hämeessä (6,0 %) ja Pirkanmaalla (3,3 %).

Hintojen nousu johtuu Kainuussa perusmaksun korotuksesta ja Pirkanmaalla kilometrihinnan korotuksesta. Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa muutos johtuu minuuttiveloituksen käyttöönotosta.

Todelliseen hintaan vaikuttaa tällöin myös matkan kesto. Hinnat ovat laskeneet kuudessa maakunnassa, eniten Kanta-Hämeessä (-2,3 %). Hintojen lasku johtuu Traficomin mukaan yleisimmin vyöhykehintojen käyttöönotosta.

Kartta
Mikko Airikka | Yle

Lue myös:

Miksi taksien hinnat ovat nousseet, eikö kilpailu toimi? Näin ministeriö vastaa

Lue seuraavaksi