Kunnanjohtaja Mustasaaren kunnanhallitukselle: hylätään liitosesitys

Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin esitys perustuu muun muassa neuvoa-antavan kansanäänestyksen tulokseen.

kuntaliitokset
Frihetsstatyn i förgrunden och replotbron i bakgrunden.
Yle/Miro Johansson

Maanantaina kokoontuva Mustasaaren kunnanhallitus saa eteensä esityksen, joka hylkäisi koko liitoshankkeen. Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin mukaan yhdistymisesityksen hyväksymiselle ei ole perusteita.

Kunnanhallitus linjaa oman kantansa maanantaina 25.3. ja siitä esitys menee 2.4. kokoontuvan valtuuston päätettäväksi.

Esityksessä todetaan, että neuvoa-antavan kansanäänestyksen tulos osoittaa, että enemmistö äänioikeutetuista ei hyväksy Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin välistä kuntaliitosta yhdistymissopimusehdotuksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Rurik Ahlberg
Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg.Yle/Filip Stén

Lisäksi Ahlbergin mukaan sopimusehdotuksessa on merkittäviä puutteita, koska siitä puuttuu ehdotus viranhaltijaorganisaatioksi sekä selvitys vaikutuksista yhteistoiminta-alueisiin. Myös sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen vaikuttaa niin, että sopimusehdotuksessa ei ole käsitelty riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon organisointia uudessa kunnassa.

Ahlbergin mukaan kuntien alustavat tilinpäätökset 2018 ovat aiemmin ennustettua huonompia, mikä tarkoittaa, että uuden kunnan kertyneen alijäämän tasapainottaminen vaikeutuu.

Näillä perustein Ahlberg esittää kuntaliitoksen hylkäämistä ja kunnanvaltuuston kunnanhallitukselle antaman toimeksiannon merkitsemistä suoritetuksi.