KAKS: Perusoikeudet toteutuvat useimpien mielestä jokseenkin riittävästi

Varsinkin kokoontumisvapauden katsotaan toteutuvan hyvin.

Kotimaa
Helsingin keskustassa protestoitiin 6. maaliskuuta ilmastomielenosoituksessa eduskuntatalon edessä.
Myös sanan- ja kokoontumisvapaus kuuluvat perusoikeuksiin.Vesa Moilanen / Lehtikuva

Suomalaisten perusoikeudet toteutuvat ainakin jokseenkin riittävästi. Tulos käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä haastattelututkimuksesta.

Tutkimukseen vastanneiden mielestä kokoontumisvapaus on erityisen hyvin toteutunut perusoikeus. Vastaajista 86 prosenttia katsoo, että kokoontumisvapaus toteutuu täysin tai jokseenkin riittävästi.

Heikoimmin vastaajien mielestä toteutuu oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jonka tilaan oli tyytymättömiä reilu kolmannes.

Arviointien väestöryhmittäiset erot ovat kokonaisuutena melko vähäisiä. Naiset ovat miehiä hieman kriittisempiä taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista kohtaan. Selvimmin perusoikeuksien toteutumiseen ovat tyytymättömiä perussuomalaisten kannattajat.

Haastatteluina toteutettuun mielipidetutkimukseen osallistui yli 1 100 iältään 18–78-vuotiasta vastaajaa eri puolilta Suomea Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.