KYS sopi ensimmäisistä säästökeinoista – vaikutusten pitäisi olla yli 5 miljoonaa euroa

Yt-neuvotteluita jatketaan toukokuussa. Silloin on tarkoitus katsoa, kuinka paljon tarvitaan vielä lisäsäästöjä.

Kuopion yliopistollinen sairaala
Erikoistuva lääkäri harjoittelee robottimikroskoopin käyttöä
Matti Myller / Yle

Kuopion yliopistollinen sairaala on sopinut keinoista, joilla se aikoo säästää henkilöstömenoistaan tänä vuonna yli viisi miljoonaa euroa.

Suurimmat säästöt voisivat syntyä lomarahojen vapaaksi vaihtamisesta ja talkoovapaista. Jos joka viides sairaalan työntekijä vaihtaisi lomarahansa vapaiksi, säästö olisi 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi esimerkiksi koulutusmäärärahojen puolittamisella säästyy arviolta 1,1 miljoonaa euroa.

Muita sopeuttamiskeinoja ovat muun muassa lisä- ja ylitöiden vähentäminen, osa-aikaisen työnteon mahdollistaminen nykyistä enemmän, erilaiset muutokset liukuvan työajan käytössä ja työaikapankkikäytännöissä.

Lomautuksia tai irtisanomisia ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi yt-neuvotteluissa sovitut säästökeinot maanantaina. Hallituksen varapuheenjohtaja Minna Reijonen esitti, että lisä- ja ylitöiden leikkaaminen jätetään säästöohjelmasta pois, mutta esitys ei saanut kannatusta.

Henkilöstomenoissa on tämän jälkeenkin todennäköisesti lähes kahden miljoonan euron säästöpaine. Yt-neuvottelut jatkuvat toukokuussa. Tuolloin on tarkoitus katsoa, kuinka paljon lisäsäästöjä tarvitaan.

Yt-neuvottelut koskevat koko henkilökuntaa. KYSissä on noin 4 500 työntekijää.