Veljekset syytteessä miehen kuolemasta Kannuksessa – firman pikkujoulun jälkeen pahoinpidelty uhri paleltui kuoliaaksi

Syyttäjä vaatii toiselle veljistä rangaistusta taposta ja toiselle avunannosta tappoon. Syytetyt kiistävät syytteet.

Kannus
Kuvassa osa valtion virastotalon opaskylttiä. Teksti Käräjäoikeus näkyy.
Jukka-Pekka Tyhtilä / Yle

Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa on alkanut istunto, jossa käsitellään joulukuussa Kannuksessa tapahtunutta henkirikosta. Syyttäjä vaatii vähintään kahden vuoden vankeusrangaistusta taposta kannuslaiselle, vuonna 1983 syntyneelle miehelle. Hänen veljelleen vaaditaan rangaistusta avunannosta tappoon.

Vaihtoehtoiset syytteet ovat törkeä pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus ja toiselle veljeksistä avunanto törkeään pahoinpitelyyn sekä heitteillepano ja pelastustoimen laiminlyönti.

Vanhempi veli on myöntänyt pahoinpitelyn, muut syytteet kiistetään.

Uhri ja syytetyt olivat osallistuneet yhteisen työnantajansa pikkujouluun. Pahoinpitely tapahtui sen jälkeen. Syyttäjän mukaan uhri oli väärässä paikassa väärään aikaan eikä antanut mitään syytä syytä pahoinpitelyyn. Alkoholilla on ollut vaikutusta uhrin toimintakykyyn.

Syyttäjän työpaikalta saamien tietojen mukaan syytetyillä ja uhrilla ei ole ollut riitaa tai sanaharkkaa ennen tätä.

Puolustuksen mukaan työnantajan tilaisuuksia on ollut kaksi, ja syytetyt ja uhri ovat olleet eri tilaisuuksissa. Syytetty ei myöskään tuntenut uhria entuudestaan eivätkä he olleet aiemmin illalla missään tekemisissä.

Syyttäjä: väkivalta oli voimakasta ja pitkäkestoista

Syytteen mukaan päätekijä oli tappanut uhrin kohdistamalla tähän voimakasta ja pitkäkestoista väkivaltaa ja jättämällä hänet avuttomassa tilassa ojaan Kannuksen ratapihalle.

Uhri kuoli paleltumalla, mutta kuolemaan vaikuttivat myös ruhjevammat ja uhrin humalatila. Tapahtuma-aikaan ulkona oli muutama aste pakkasta.

Syyttäjän mukaan uhri oli hengissä vielä syytetyn jättäessä hänet tapahtumapaikalle. Syytetty on syytteen mukaan tiennyt uhrin olevan hengenvaarassa tai joutuvan hengenvaaraan, jos ei saa apua.

Toinen veljistä on syyttäjän mukaan auttanut päätekijää olemalla paikalla koko pahoinpitelyn ajan puuttumatta tilanteeseen, vaikka hänellä olisi ollut siihen mahdollisuus. Tämä on syyttäjän mukaan rohkaissut jatkamaan pahoinpitelyä ja jättämään uhrin kuolemaan.

Pohjanmaan käräjäoikeuden Kokkolan istuntosalin ovi.
Tapausta käsitellään Kokkolassa.Riikka Oosi / Yle

Syytetty kiistää: ei pitänyt vammoja kuolemaan johtavina

Syytetty kiistää syytteet. Hän tunnustaa väkivallan ja sanoo uhrin hyökänneen yllättäen kimppuunsa. Koko tilanne on kestänyt puolesta tunnista tuntiin veljesten lähdettyä baarista.

Päätekijällä ei puolustuksen mukaan ole ollut tietoa tai syytä epäillä, että uhri olisi hengenvaarassa. Pahoinpitelijällä ei ole ollut tietoa uhrin humalatilasta, eikä hän pitänyt vammoja niin vakavina, että ne olisivat estäneet avun pyytämisen tai saamisen.

Kaikkiaan puolustuksen mukaan uhrin kuolema on ollut menettelyyn nähden ennalta-arvaamaton.

Syytetty on puolustuksen mukaan palannut paikalle myöhemmin ja nähnyt siellä ajoneuvoja ja ihmisiä. Niinpä hän on ajatellut, ettei uhrilla ole hätää.

Myös veli kiistää syytteen avunannosta. Hän on puolustuksen mukaan puuttunut tilanteeseen sanallisesti kehottamalla veljeään lopettamaan eikä hänen voida katsoa auttaneen veljeään tekemään rikosta tai vaikuttaneen uhrin kuolemaan.

Myös kaikki korvausvaatimukset kiistetään sillä perusteella, ettei syytetty ole tuottamuksellisesti aiheuttanut uhrin kuolemaa. Uhrin omaiset vaativat kaikkiaan yli 30 000 euron korvauksia.