Joka kolmas Lapin sairaanhoitopiirin erikoislääkäri tekee sivutöitä

Johtajaylilääkärin mukaan erikoislääkäreillä oman vastaanoton pitäminen on eräänlainen perinne.

julkiset virat
Korvalääkäri työssään
Lapin sairaanhoitopiirissä sivutöitä tekeviä lääkäreitä on kaikilla aloilla.Riikka Pennanen / Yle

Lapin sairaanhoitopiirin erikoislääkäreistä yli kolmannes tekee sivutyötä sairaalavirkansa lisäksi, käy ilmi Ylen valtakunnallisesta selvityksestä.

Julkisella sektorilla työskentelevät lääkärit joutuvat lain mukaan ilmoittamaan työnantajalleen virkansa ulkopuolisista töistä.

Täytettyjä erikoislääkärin virkoja sairaanhoitopiirissä on viimeisimmän sairaanhoitopiirin keräämään luvun mukaan 112. Heistä neljäkymmentä on ilmoittanut tekevänsä töitä vapaa-ajallaan.

Sivutyölupakin voi tulla kysymykseen, jos lääkäri työskentelee virka-ajallaan muualla. Sivutyölupia Lapin sairaanhoitopiirissä ei ole yhtään.

Eniten Suomessa sivutöitä tehdään Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Siellä enemmän kuin joka toinen on on ilmoittanut työnantajalleen sivutyöstä.

Perinne erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa on perinteenä pitää omaa vastaanottoa vapaa-ajalla, Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila näkee.

– Ja nykyisin lääkärit työskentelevät yhä enemmän lääkärikeskusten vastaanotoilla.

Mattilan mukaan sivutyöt ovat yleisiä nimenomaan keskussairaalapaikkakunnilla.

Lääkärien virkaehtosopimukseen on kirjattu myös kunnallista viranhaltijaa koskevan lain vaatimukset. Jukka Mattilan mukaan ilmoitusvelvollisuus on olemassa, jotta lääkärien työssäjaksamista voidaan seurata.

– Haluamme tietää, kenen työkuntoisuutta tai työssäjaksamista pitäisi seurata, kun vapaa-aikaa ei käytetä toipumiseen, vaan työhön.

Jukka Mattila ei näe nykyisen ilmoitusvelvollisuuden takana esimerkiksi yksityisen ja julkisen sektorin väliseen kilpailuun liittyviä seikkoja. Tästä on kuitenkin hänen mukaansa keskusteltu sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä.