1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ruoppaus

Tähkä-ärviä tulee Kokkolalle kalliiksi: Potin kunnostus maksaisi 2 miljoonaa euroa

Uudelle ranta-alueelle voisi tulla esimerkiksi satamarakenteita, venevajoja ja ehkä jopa asuntoja. Niitä ei ole laskettu kustannusarvioon.

ruoppaus
Kuvassa näkyy venen kylkeä,jossa ruskehtavaa väriä, veden pinnalla kasvustoa. Taustalla veneitä laiturissa.
Potti on pahoin umpeenkasvanut, kuva kesältä 2015.Kalle Niskala / Yle

Kokkolassa Ykspihlajan Potin kunnostus maksaisi noin kaksi miljoonaa euroa. Esiselvityksen mukaan umpeen kasvaneen Potin kunnostus vaatisi useita toisiaan tukevia toimia.

Potissa on Kokkolan suurin pienvenesatama.

Nopeasti kasvava tähkä-ärviä tarkertuu veneiden potkureihin ja tukkii veneiden jäähdytysvesiaukkoja. Potti on rehevöitynyt muun muassa jätevesivuodon seurauksena.

Työt kestäisivät 2–3 vuotta. Esimerkiksi Pottiin virtaavien vesien kuormitusta tulisi selvityksen mukaan vähentää, pohja pitäisi ruopata ja alueelle pitäisi rakentaa hulevesille kosteikko.

Talvella tehtävän ruoppauksen ajaksi Potti kuivattaisiin, pohja voitaisiin kattaa myös suodatinkankaalla uusien kasvustojen ehkäisemiseksi.

Töiden yhteydessä Potti jaettaisiin kahteen osaan eli satama-alueeseen sekä virkistyskäyttö- ja hulevesien käsittelyalueeseen Potin itäosissa. Tämä parantaisi satama-alueen vedenvaihtuvuutta.

Samalla paranisivat muut ulkoilumahdollisuudet

Toimenpiteet parantaisivat myös alueen muuta virkistyskäyttöä. Ruoppausmassoja läjitettäisiin itäosaan, mikä lisäisi maa-alueen pinta-alaa. Alue toimisi virkistysalueena ja hulevesien käsittelyalueena.

Uudelle ranta-alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi satamarakenteita, venevajoja ja mahdollisesti jopa osin asuntoja. Kahden miljoonan euron kustannusarviossa ei ole huomioitu uusia rantarakenteita.

Alueen kehittäminen monipuolisena ulkoilu- ja lähiliikunta-alueena tukisi voimassaolevaa kaavoitusta esimerkiksi suunnitellun päiväkodin ja koulun osalta.

Havainnekuva Potista.
Kokkolan kaupunki

Potissa on jo kokeiltu useita toimenpiteitä, mutta laihoin tuloksin. Esimerkiksi niittäminen ei sovi tähkä-ärviän hävittämiseen, sillä kasvi lisääntyy pienistäkin kasvinosista.

Kokkolan kaupunki on varannut tälle vuodelle 60 000 euroa Potin kunnostuksen suunnitteluun ja toimenpiteisiin. Kaupunginhallituksen alainen konserni- ja kehitysjaosto käsitteli esiselvitystä maanantaina. Se päätyi palauttamaan selvityksen uuteen valmisteluun.

Päätösesityksenä oli, että selvitys olisi hyväksytty jatkosuunnittelun pohjaksi. Hankkeelle ei ole vielä toteutuspäätöstä tai rahoitusta.

Lue seuraavaksi