Väitöstutkimus: Masennuslääkkeet lisäävät iäkkäiden riskiä lonkkamurtumiin

Lääkkeiden aiheuttama huimaus voi selittää murtumia.

lonkkamurtumat
Vanha nainen pitää kävelykepistä molemmin käsin
AOP

Masennuslääkkeiden käyttö lisää Alzheimerin tautia sairastavien riskiä lonkkamurtumiin 60 prosenttia, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta. Jo aiemmin julkaistusta Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta ilmeni, että masennuslääkkeiden käyttö lähes kaksinkertaistaa lonkkamurtumariskin kotona asuvilla Alzheimerin tautia sairastavilla (siirryt toiseen palveluun).

Myös muiden iäkkäiden riski lonkkamurtumaan kasvaa, jos he käyttävät masennuslääkkeitä.

Tutkimus ei suoraan selitä, mistä murtumien yleistyminen johtuu. Tutkimuksen tehneen Sanna Torvinen-Kiiskisen mukaan syynä saattaa olla masennuslääkkeiden iäkkäille aiheuttama huimaus. Tutkimuksessa ei pystytty kuitenkaan sulkemaan pois sitä vaihtoehtoa, että kasvanut riski murtumiin johtuu masennuksesta, ei siihen annetuista lääkkeistä.

Havaittujen ongelmien vuoksi tutkimus kuitenkin suosittaa, että iäkkäillä ihmisillä tunne-elämän ja käyttäytymisen oireisiin tulisi suosia lääkkeettömiä hoitoja.

Väitöstutkimus tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa perjantaina 5. huhtikuuta.