Kemin kaupungin talous kyntää syvällä – Torniollakin alijäämäinen vuosi takanaan

Kemin viime vuosi oli 8,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, Torniossa alijäämä oli miljoona euroa.

kuntatalous
Kemin kaupungintalo sumun läpi nähtynä
Jenna Laukkanen / Yle

Kemin kaupungin talous kyntää syvällä, vuoden 2018 tilinpäätös on 8,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, vuosikate oli 3,95 miljoonaa euroa miinuksella. Vuotta aiemmin Kemin tilinpäätös oli 2,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja vuosikate oli 6,8 miljoonan euron verran plussalla.

Kemin synkkien talouslukujen taustalla ovat arvioitua pienemmät verotulot ja arvioitua suuremmat sosiaali- ja terveysmenot. Kunnallisverotuotto oli kaksi miljoonaa alle budjetoidun, yhteisöverot jäivät 1,6 miljoonaa euroa arvioidusta,

Ennakoitua suurempia terveysmenoja kertyi tasaisesti läpi vuoden, Länsi-Pohja Mehiläinen -yhteisyrityksen perustaminen ei vaikuttanut menojen kertymiseen suuntaan tai toiseen.

Tosin palvelusopimuksessa olleen laskentavirheen vuoksi Mehiläinen on ylilaskuttanut Kemiä. Sovittujen hinnan täsmennysten seurauksena Mehiläinen palauttaa Kemille yhteensä reilut 2,8 miljoonaa euroa. Sopimusta ei ole vielä hyväksytty Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä.

Tasapainottamissuunnitelma valmisteluun

Kuntalain mukaan Kemissä on nyt aloitettava talouden tasapainottamissuunnitelman valmistelu, sillä emokaupungin taseessa on kertynyttä alijäämää -2,7 miljoonaa euroa.

– Kuoppa on sen verran syvä, että ei ole realistista olettaa pelkästään tulopohjaa tarkistamalla tai menojen karsinnan tai hallinnan avulla selvittäisiin, sanoo kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Tasapainottamissuunnitelmaa valmistelevan kaupunginhallituksen pöydällä ovat todennäköisesti myös rakenteisiin puuttumiset ja henkilöstön lomautukset.

– Vaikeistakin asioista on keskusteltava. Toivottavasti lomautuksiin ei jouduta turvautumaan, sanoo Nissinen.

Torniossa talous hallinnassa

Torniossa päättynyt tilivuosi oli noin miljoona euroa alijäämäinen, kun tavoitteena oli tehdä saman verran ylijäämää. Suurin yksittäinen ylitys tuli erikoissairaanhoidon kustannuksista.

– Erikoissairaanhoidon 1,9 miljoonan euron ylitys kertyi viime kevään aikana eli ennen yhteisyrityksen aloittamista, kertoo Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen.

Mehiläinen Länsi-Pohjan aloittamisen jälkeen Tornion erikoissairaanhoitomenot ovat pysyneet talousarviossa.

– Jos kehitys tällaisenä jatkuu, niin se helpottaa tilannetta erikoissairaanhoidon osalta. lisää Nousiainen.

Menoylityksiä Torniossa tuli myös erityisesti lastensuojelussa ja lasten päivähoidossa.

– Torniossa taloustilanne on alijäämästä huolimatta hallinnassa, lohduttaa Nousiainen kaupunkilaisia.

Torniossa verotulojen ennakointi onnistui huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi naapurikaupungeissa Kemissä tai Rovaniemellä. Lopullinen kertymä poikkesi vain pari prosenttia arvioidusta.

Edit 27.3.2019 klo 9.02 Maininta, että Kemin ylilaskutusta koskevaa sopimusta ei ole vielä hyväksytty sairaanhoitopiirin hallinnossa.