Kemi maksaa jatkossakin 300 000 euroa kuussa ylimääräistä – shp:n hallitus torppasi korjatun sote-sopimuksen

Sekä kunnat että yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja olivat valmiit hyväksymään viilatun sopimuksen.

sopimukset
Länsi-Pohjan keskussairaalan pääovi
Jutta Huovinen / Yle

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus on torpannut korjatun sote-sopimuksen voimaantulon tämänpäiväisessä kokouksessaan. Sopimukseen oli korjattu alkuperäiseen yhteisyrityssopimukseen jääneitä virheitä. Alkuperäiseen sopimukseen tulleen virheen vuoksi Kemi maksaa kuussa noin 300 000 euroa ylihintaa yhteisyritykselle.

Kunnat sekä yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja olivat jo hyväksyneet sopimukseen kirjatut muutokset. Sopimuksen mukaan Kemille olisi maksettu takaisin kaupungin jo liikaa maksama 2,8 miljoonaa euroa ja ylilaskutus olisi loppunut.

Kemin kaupunginhallitus edellytti, että sairaanhoitopiirin hallituksen kemiläisjäsenet äänestävät sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa sopimuksen hyväksymisen puolesta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Tänään sairaanhoitopiirin hallitus päätti vastoin omistajakuntien tahtoa jättää sopimuksen pöydälle.

Sairaanhoitopiirin vs. johtaja Seppo Lehto esitti kokouksessa, että korjattu sopimus hyväksytään. Sairaanhoitopiirin hallitus päätyi kuitenkin äänestämään asiasta kemiläisen Aaro Tiilikaisen (vas.) esitettyä, että sopimus jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Tiilikaisen esitystä kannattivat niin ikään kemiläinen Hilkka Halonen (sd.), Marjo Muhonen (vas.) sekä Eero Ylimartimo (kesk.).

Sopimuksen hyväksymisen puolesta äänestivät Martti Ruotsalainen (kesk.), Matti Lankila (kesk.) sekä Ulla Miettunen (kesk.).

Äänet sairaanhoitopiirin hallituksessa jakautuivat samoin kuten aiemmissakin sote-yhteisyritystä koskevissa äänestyksissä. Äänestyksessä sopimuksen pöytäämistä kannattaneet jäsenet vastustivat jo alun perin sote-yhteisyrityksen perustamista, korjatun sopimuksen hyväksymistä kannattaneet taas äänestivät sote-yhteisyrityksen perustamisen puolesta toissa vuoden lopulla.

Sopimus korjattiin ensimmäisen kerran jo viime kesänä kuntien ja Mehiläinen Länsi-Pohjan yhteisymmärryksessä, mutta silloinkin se torppaantui sairaanhoitopiirin hallituksen äänestyksessä. Tämän vuoksi Kemi on maksanut sopimuksesta ylihintaa viime kesästä lähtien.

Ulkopuoliset asiakasmaksut selvityksessä

Palvelusopimuksen mukaan omistajakuntien ulkopuolelta tulevat asiakasmaksut maksetaan yhteisyritykselle, koska se tuottaa kyseiset palvelut. Ulkopuolisilta perittäviä tuloja syntyy ulkokuntalaisten satunnaisesta hoidosta, joihin lukeutuvat kiireelliset vastaanottokäynnit, työtapaturmat, liikennevahingot, muiden EU- ja ETA-maiden kansalaisten käynnit sekä maahanmuuttajien vastaanottokäynnit.

Yhteisyrityksen omaistajakunnat eivät maksa kyseisiä käyntejä, vaan maksajina näissä ovat muun muassa Valtiokonttori, puolustusvoimat, muut kunnat, Kela tai vakuutusyhtiöt.

Sairaanhoitopiirin tilintarkastusyhteisön käsityksen mukaan menettelyyn saattaa sisältyä piirteitä, joita voidaan pitää kiellettynä valtiontukena. Tästä johtuen sairaanhoitopiirin hallitus päätti helmikuussa palauttaa asian lisävalmisteluun.

Sote-sopimuksen korjausneuvotteluissa asiaan räätälöitiin ratkaisu, jotta sopimus saataisiin hyväksyttyä ja väärät hinnat korjattua. Neuvottelussa sovittiin, että mikäli asiassa ilmenee kiellettyä valtiontukea, palveluntuottajan tulee palauttaa liikamaksu ja tilaajalla on oikeus kuitata se vastasaatavana. Tästä huolimatta kaikki sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenet eivät olleet valmiita hyväksymään sopimusta.