Tutkimus: enemmistö papeista vihkisi homopareja, jos kirkko sen sallii

Joka neljäs pappi kertoo kokeneensa painostusta ja syrjintää oman näkemyksensä vuoksi.

samaa sukupuolta olevien avioliitto
Homopari kakunkoristeena
Samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen jakaa kirkkoa. Enemmistö papeista olisi kuitenkin valmis vihkimään homopareja.AOP

Enemmistö evakelis-luterilaisen kirkon papeista olisi valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus. Papeista 57 prosenttia kertoo olevansa valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mikäli kirkko sen hyväksyy.

Osuus on jopa suurempi kuin kysyttäessä, kuinka moni papeista ylipäätään kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä.

Joka viides pappi vihkisi homopareja jo nyt, vaikka se on vastoin kirkon linjausta. Papeista kolmannes kieltäytyisi vihkimisestä kaikissa tilanteissa.

Sukupuoli, hiippakunta ja hengellinen tausta vaikuttavat pappien asenteisiin.

Kirkon jäsenten ja pappien asenteet ovat muuttuneet nopeammin kuin piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen linjaama kirkon opetus. Tämä näkyy kirkossa jännitteiden lisääntymisenä.

Tutkimukseen osallistuneista papeista joka neljäs kertoi kokeneensa painostusta ja syrjintää oman näkemyksensä takia. Vastauksissaan papit kertoivat pelkäävänsä, että avioliittokysymys aiheuttaa kirkon sisällä pahoja ristiriitoja.

Tutkimukseen vastasi 534 pappia evankelis-luterilaisesta kirkosta.