Kartonkitehtaan liete voi syrjäyttää polttoaineiden pahikset – Stora Enso kokeilee uutta tekniikkaa Heinolassa

Flutingtehtaalta tulevaa lietettä voidaan uudella tekniikalla hyödyntää tehtaan ja samalla kaupungin energiantuotannossa.

biopolttoaineet
Biopolttoainetta.
Uudella menetelmällä bioliete saadaan kuivattua enegiakäyttöön sopivaksi biopolttoaineeksi. C-Green

Stora Enso kokeilee Heinolassa uudenlaista tapaa hyödyntää kartonginvalmistuksessa syntyvää lietettä. Yhtiö rakentaa aallotuskartonkia valmistavalle flutingtehtaalle laitoksen, jossa tehtaan vedenpuhdistamossa syntyvä bioliete käsitellään uusiutuvaksi polttoaineeksi.

Nykyisin bioliete poltetaan leijupetikattilassa ja jäljelle jäävää materiaalia käytetään esimerkiksi maanrakennuksessa. Uudella tekniikalla lietettä voidaan hyödyntää suoraan tehtaan omassa energiantuotannossa. Liete kuivataan energiatehokkaasti paineen ja lämmön avulla.

Toistaiseksi energiaa tuotetaan tehtaalle puun kuoresta ja purusta, mutta myös turpeesta ja kivihiilestä. Biopolttoaineen ansiosta Stora Enso voi vähentää fossiilisisten polttoaineiden käyttöä.

Teknologiaa testataan ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa. Koelaitos aloittaa toimintansa Heinolassa ensi kesänä. Se käsittelee vuodessa 16 000 tonnia biolietettä kiinteäksi biopolttoaineeksi.

Yhteistyökumppanina on ruotsalainen start up -yritys C-Green Technology.

Flutingtehtaan tuottamasta energiasta osa menee Heinolan kaupungin kaukolämpöverkkoon.