Papukaijamerkit historiaan, nyt tulevat osaamismerkit – Hämeenlinnassa oppilaista koulitaan digitaitureita

Hämeenlinnan peruskoululaiset saavat osaamismerkkejä, kun he hallitsevat tuikitärkeät digitaidot.

Hämeenlinna
Sami Heino
Sami Heino on kehittänyt osaamismerkkejä yhdessä Hämeenlinnan muiden digikehittäjien kanssa.Aleksi Kokkonen / Yle

Hämeenlinnaan on kehitetty osaamismerkit peruskoulun oppilaiden tieto- ja viestintätaitojen (siirryt toiseen palveluun) kehittämiseksi. Merkeillä motivoidaan oppilaita digitaitojen harjoitteluun.

Sami Heino on Hämeenlinnan kaupungin digitutorkehittäjä ja opettaja. Hän on ollut kehittämässä osaamismerkkejä yhdessä kaupungin muiden tieto- ja viestintäteknologiaryhmän jäsenten kanssa.

– Tämä halutaan tuoda kaikille kouluille ja kaikkiin luokkiin arkipäiväiseen käyttöön, Heino kertoo.

Osaamismerkit ovat Hämeenlinnan tapa kehittää oppilaiden taitoja. Vastaavia merkkejä ei ole muualla Suomessa ainakaan peruskoulun puolella, mutta kunnat miettivät vastaavanlaisia tapoja opettaa digitaitoja.

Osaamismerkit lisäävät oppilaiden digiosaamista

Hämeenlinnan peruskoulun oppilaat voivat suorittaa osaamismerkkejä Moodlen eli avoimen oppimisalustan kautta.

Merkit kerätään rehellisesti “rasti ruutuun” -menetelmällä, vaikka vapaa-ajalla. Opetussuunnitelman suuret otsikot on saatu tiivistettyä merkeiksi, jotka auttavat ymmärtämään opetussuunnitelman laajat käsitteet.

Osaamismerkkejä on yhteensä 16, joka ryhmässä neljä kappaletta. Ryhmät on nimetty englanniksi skills, safety, explore ja connect. Skills-merkki tarkoittaa käytännön taitoja, safety-merkki tarkoittaa turvallista toimintaa, explore tutkivaa ja luovaa työskentelyä ja connect vuorovaikutusta.

Osaamismerkit auttavat oppilasta tunnistamaan, kun hän hyödyntää digitaitojaan.

– Jos tehdään vaikka esitelmä Norjasta, siinä opetellaan monenlaisia asioita: tiettyjen ohjelmistojen käyttöä, tiedonhankintaa ja tekijänoikeuksia, Sami Heino selittää.

.

viisi opiskelijaa työskentelee tietokoneella. Viikin normaalikoulun lukiolaisilla läppärit ovat ahkerassa käytössä melkein joka tunnilla.
Toisen asteen oppilaitoksissa digitaaliset taidot ovat jo isossa roolissa.Mikko Koski / Yle

Lisäksi on yksi lisämerkki oppilasagentteina toimineille oppilaille. Oppilasagentit ovat oppilaita, jotka ovat kiinnostuneet tekniikasta ja heillä on tietoa ja taitoa auttaa opettajia opetustilanteissa ja muissakin tilanteissa.

Palaute ja keskustelut tärkeä osa kehitystä

Tämä vuosi on ollut osaamismerkkien sisäänajovuosi. Palautetta ja mielipiteitä kerätään oppilailta ja opettajilta.

Suunnitelmissa on, että vastaavanlaisia kursseja rakennettaisiin myös opettajille. Tekninen maailma kehittyy nopeasti, joten osaamismerkkienkin kehittäminen jatkuu vielä.

Koulusta riippumatta kaikilla oppilailla olisi hyvä olla hallussa samat taidot ammattikouluun tai lukioon mennessä. Jotta voitaisiin kehittää varsinkin yläkoulujen osaamismerkkejä, on tehtävä yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa. On tärkeää tietää, mitä oppilaitokset vaativat uusilta oppilailta tietokoneen käytöstä.

Taitoja tarvitaan

Oppilasagentit ovat esimerkiksi Kaurialan koululla opettaneet oppitunnin verran 7.-luokkalaisia Hämeenlinnan perusopetuksen Airo-pilvityöpöydän ja pikanäppäinten käytössä. Näin seiskaluokkalaiset oppilaat voivat saada itselleen osaamismerkin.

Joillekin oppilaille oppilasagentin opetus on helpompaa sisäistää kuin opettajan opetus, ainakin digiopetuksessa.

Mielestäni osaamismerkki on hyvä tapa oppia digitaitoja, joita tulen tarvitsemaan myös jatkossa.

Jutun kirjoittaja, oppilasagentti Aleksi Kokkonen Kaurialan koulun 8 A-luokalta oli Yle Hämeenlinnan toimituksessa TET-harjoittelussa.