Perhonjoen varrella pelätään vesistöjen rehevöitymistä - kalastusseura, luonnonsuojeluliitto ja joukko osakaskuntia valitti Keliberin ympäristöluvasta

Yksin Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskuntaan kuuluu 1 500 maanomistajaa, lisäksi seitsemän Perhonjoen alajuoksun osakaskuntaa yhtyi valitukseen.

ympäristöluvat
Yleisötilaisuus Keliberin suunnitelmista keräsi ison joukon kiinnostuneita Kaustiselle 6.11.2018.
Keliberin yleisötilaisuus marraskuussa Kaustisella kiinnosti laajasti maakunnan asukkaita.Ari Vihanta / Yle

Kaivosyhtiö Keliberin ympäristöluvasta on jätetty kolme valitusta. Ympäristöluvasta valittivat Ullavan kalastusseura, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri sekä Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunta, johon kuuluu 1 500 maanomistajaa. Viimeksi mainittuun valitukseen yhtyi myös seitsemän Perhonjoen alajuoksun osakaskuntaa (Korplax, Palo, Kirilax, Kaustar, Rödsö, Vittsar, Nedervetil) Alavetelin ja jokisuun väliltä.

Valituksissa vaaditaan muun muassa suurempia laskeutusaltaita ja pintavalutuskenttiä vesien käsittelyyn sekä tiukempia päästörajoja. Samat tahot jättivät jo luvan hakuvaiheessa samansuuntaiset muistutukset lupahakemukseen.

Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg ei usko valitusten vaikuttavan kaivoshankkeen aikatauluun. Valitusten käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa kestää Lambergin mukaan keskimäärin 11 kuukautta. Yhtiöllä on myös mahdollisuus hakea lupaa toiminnan aloittamiseksi ennen kuin ympäristölupa on saanut lainvoiman.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Keliberille ympäristöluvan Syväjärven avolouhokselle ja kahden järven kuivattamiseksi. Yhtiöllä on myös muita ympäristölupaprosesseja meneillään.

Keliber pyrkii aloittamaan litiumin tuotannon vuonna 2021. Helmikuun lopussa päivitetyn kannattavuuslaskelman mukaan yhtiö saavuttaisi 20 vuoden toiminta-aikanaan liki kahden miljardin euron käyttökatteen.