Kohuttu selvitys Nokian moottoritiestä valmistui: Nopeusrajoitus laskisi jopa 50 kilometriin tunnissa

Moottoritien muutos mahdollistaisi uusia asuntoja jopa 13 500 tamperelaiselle.

nopeusrajoitukset
Nokian moottoritien muutosselvitys, suunnittelualueen rajaus
Selvitys kohdistui Pispalan valtatien sekä Tampereen ja Nokian rajan väliselle alueelle. Esimerkiksi alueen keskivaiheilla oleva Tesoman eritasoliittymä korvattaisiin tasoliittymällä.Yle

Selvitys Nokian moottoritien muutoksen mahdollistamasta maankäytöstä on valmistunut. Selvityksen mukaan tietä muuttamalla alueelle voitaisiin rakentaa uusia asuntoja jopa 13 500 tamperelaiselle.

Nopeusrajoitus Pispalan valtatien ja Tampereen ja Nokian rajan välillä laskisi 100 kilometristä tunnissa seitsemäänkymppiin, ehkä osittain jopa viiteenkymppiin.

Tiellä säilyisi kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Nykyinen Tesoman eritasoliittymä korvattaisiin tasoliittymällä, ja matkan varrelle tulisi uusia valo-ohjattuja risteyksiä.

Erityisesti Villilässä ja Raholassa risteysten kohdalle voisi tulla korkeita rakennuksia ja asumisen lisäksi lähipalveluita. Koko rakentamisalue on yhteensä noin 130 hehtaaria. Pitkän aikavälin suunnittelu kurottaa vuoteen 2040 saakka.

Moottoritie muuttuisi tavalliseksi maantieksi

Selvitystä on tehty, koska Tampereen ja Nokian välisellä väylällä on liikennettä vähän moottoritieksi. Tampere tilasi selvityksen konsulttiyhtiö Sitowiselta. Selvitys liittyy käynnissä olevaan Tampereen kantakaupungin yleiskaavatyöhön.

Selvityksen perusteella Nokian moottoritietä ei tarvitsisi hallinnollisesti muuttaa kaduksi. Toiminnallisesti moottoritie muuttuisi kyseisellä osuudella tavalliseksi maantieksi.

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tulisi uusia alikulkuväyliä tien alitse. Myös uudet suojatiet ovat mahdollisia.

– Jalankulun yhteyksien ja katuympäristön laadun kannalta olisi suositeltavaa tutkia tien mitoitusnopeuden laskemista esim. vaiheittain kohti 60 km/h tai 50 km/h. Alle 70 km/h mahdollistaisi suojatiet, jotka täydentäisivät nykyisten ja uusien alikulkujen muodostamaa jalankulku‐ ja pyöräilyreittien verkostoa, selvityksessä sanotaan.

Tien varsi rakentuisi kaupunkimaiseksi. Täydennysrakentamista tulisi myös muualle Pyhäjärven ranta-alueelle.

Selvityksen mukaan kortteleiden rakenne on suunniteltu siten, että rakennusmassat muodostavat riittävän melusuojan ja korttelipihoille muodostuu leikkiin ja oleskeluun soveltuvia ohjearvon mukaisia alueita.

Artikkelia korjattu 28.3.2019 klo 11:00: Poistettu maininta Porintiestä. Nokian moottorie on Tampereen päässä kyllä nimeltään Porintie, mutta tie kulkee kohti Nokiaa ja Turkua, ja nimikin muuttuu myöhemmin Turuntieksi.