Yliopistojen yhdistyminen Tampereella aiheutti kimurantin lainopillisen tilanteen – lakiin kaivataan täsmennystä

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen. Hän kaipaa kuitenkin täsmennystä lakiin.

korkeakoulut
Ulosmarssi Tampereen yliopistolla
Tampereen yliopistossa oli ulosmarssi vuosi sitten. Mari Siltanen / Yle

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on antanut päätöksensä kanteluun, jossa pyydettiin tutkimaan Tampereen yhdistyneen yliopiston lainmukaisuutta. Uusi yliopisto on säätiöyliopisto, mikä on aiheuttanut ongelmia lain tulkinnassa.

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät vuoden alusta. Lisäksi säätiöyliopisto omistaa Tampereen ammattikorkeakoulun. Yhdistyminen ei mennyt ihan kivutta, vaan Tampereen yliopiston useat henkilöstöjärjestöt ja ylioppilaskunta tekivät kantelun.

Opiskelijat ja työntekijät kokivat jääneensä sivuun valmistelusta ja he pelkäsivät, että Tampereen kolmen korkeakoulun yhdistyminen vie yliopistolaisilta vaikutusvallan omiin asioihinsa.

Tilanne aiheutti myös mielenosoituksia ja kuohuntaa yliopiston sisällä. Jotta uutista voi ymmärtää, pitää tietää monia vaikeita sanoja, kuten konsistori ja provosti.

Konsistori on koko yliopistoyhteisön ylin päättävä elin ja se valitaan yleensä vaaleilla. Siirtymäkauden hallitus linjasi, että konsistorin puheenjohtaja on provosti. Provosti on myös tutkimuksen ja koulutuksen rehtori.

Kantelussa pyydettiin oikeusasiamiestä selvittämään, onko uuden yliopiston johtosääntö lainmukainen. Kyse oli muun muassa siitä, voiko yliopiston konsistorin puheenjohtajana toimia konsistorin ulkopuolinen henkilö eli provosti.

Ei lainvastainen

Oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan opetus- ja kulttuuministeriön tulisi arvioida, olisiko yliopistolakia tarpeen täsmentää, jotta yliopiston itsehallinnon sisältöön liittyvää tulkinnanvaraisuutta ei olisi.

– Konsistorin kokoonpanoa koskevan yliopistolain sääntelyn näkökulmasta asiaa voitiin arvioida niin, että kun konsistorissa edustettuina olevista henkilöstöryhmistä on säädetty laissa, kokoonpanoa ei voitaisi johtosäännöllä laajentaa. Toisaalta yliopistolaissa ei nimenomaisesti säädetä siitä, kuka valitsee säätiöyliopiston konsistorin puheenjohtajan, kuka voi toimia konsistorin puheenjohtajana eikä siitä, että puheenjohtaja valitaan konsistorin keskuudesta.

– Tästä näkökulmasta asiasta voitaisiin määrätä johtosäännöllä. Säätiöyliopistoja koskeva sääntely poikkeaa tältä osin julkisoikeudellisia yliopistoja koskevasta sääntelystä eikä tätä ole perusteltu asiaa koskevassa lainvalmisteluaineistossa, Pasi Pölönen sanoo.

Lukusali Tampereen yliopistossa.
Jani Aarnio / Yle

Kantelu koski myös kahta muuta johtosäännön määräystä, mutta näiltä osin kantelu ei johtanut toimenpiteisiin.

Myös kantelijat ovat sitä mieltä, että yliopistolaki on avattava ja säätiöyliopistojen itsehallintoa täsmennettävä.

– Odotimme, että säätiöyliopistojen hallintomallin lainmukaisuuteen olisi vihdoin saatu selvyys. Tämä ei nyt toteutunut, vaan oikeusasiamies ennemminkin listaa ratkaisussaan erilaisia tapoja lähestyä asiaa ja siirtää pallon opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä yliopistolle itselleen, sanoo yliopistotutkija Hanna Kuusela, joka edusti kantelussa Tampereen yliopiston tieteentekijöitä.

Professoreja kantelussa edustanut professori Mari Hatavara sanoo, että valuvikoja jäi vielä.

– Nyt vain tarvitaan vielä yliopiston päättäjiltä tahtoa lähteä korjaamaan nykyisen johtosäännön valuvikoja. Korkeakouluyhteisö on toistuvasti, jo ennen ensimmäisen johtosäännön hyväksymistä, tuonut näitä ongelmia esiin, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Lue lisää:

Uusi Tampereen yliopisto sai ensimmäisen hallituksen – kokoonpano kerää heti kritiikkiä: "Ei täytä tasa-arvovaatimuksia"

Uuden Tampereen yliopiston hallitukseen valittiin muun muassa pormestari ja pörssiyhtiön pomo

Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus hyväksyi kiistellyn johtosäännön – yliopistoväen palaute huomioitiin