Lappi eläköityy – muualla Suomessa eläkeläisten osuus vähenee

Lappi menettää asukkaita, ja väestöstä yhä suurempi osa on eläkeläisiä.

Vanhuuseläke & lakisääteinen työeläkevakuutus
Vanha mies  pitää kävelykepistä molemmin käsin
Lapissa on suhteellisesti enemmän eläkeläisiä kuin muualla maassa, ja heidän osuus on kasvanut viime aikoina.AOP

Lapissa eläkkeensaajien osuus on noussut vuodessa yhden prosenttiyksikön. Eläketurvakeskuksen mukaan yli 16-vuotiaita, omaa eläkettä saavia lappilaisia oli viime vuoden lopussa 38,1 prosenttia kaikista Lapin asukkaista.

Vuotta aikaisemmin suhteellinen osuus oli 37,1 prosenttia eli prosenttiyksikön pienempi kuin nyt. Samaan aikaan Lapin väkiluku pieneni noin 700 asukkaalla.

Lapin kunnissa on enimmillään yli puolet eläkeläisiä. Suurin eläkeläisten osuus on Posiolla, 54,2 prosenttia. Myös Pellossa, Sallassa ja Kemijärvellä 53 prosenttia kuntalaisista on yli 16-vuotiaita eläkeläisiä.

Kunta

Eläkeläisiä

Posio

54,2 %

Pello

53,3 %

Salla

53,2 %

Kemijärvi

53,0 %

Lähde: Eläketurvakeskus

Vähiten eläkeläisiä asukkaista on Rovaniemellä, 30,6 prosenttia. Myös Kittilässä eläkeläisten osuus jää alle 33 prosenttiin. Kaikissa muissa kunnissa eläkeläisiä on vähintään kolmannes asukkaista.

Kunta

Eläkeläisiä

Rovaniemi

30,6 %

Kittilä

32,9 %

Tornio

35,0 %

Keminmaa

37,9 %

Lähde: Eläketurvakeskus

Toisin kuin Lapissa, koko Suomessa eläkeläisten osuus väestöstä pienentyi viime vuonna. Vuoden lopussa suomalaisista 32,8 prosenttia oli eläkkeellä, kun vuotta aikaisemmin osuus oli 33,4 prosenttia. Vuoden aikana Suomen väkiluku suureni yli 8 600 asukkaalla.

Eläköitymisestä huolimatta työkyvyttömyyseläkettä saavien asukkaiden osuus Lapissa on pienentynyt hieman. Lapissa oli viime vuoden lopussa 8,2 prosenttia sellaisia asukkaita, jotka saavat eläkettä työkyvyttömyyden vuoksi. Vuonna 2017 luku oli 8,4 prosenttia.