Hyppää sisältöön

Raportti: Kiinan kasvanut hiilivoiman rakentaminen vaarantaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen

Ympäristöjärjestöjen selvityksen mukaan Kiina on aloittanut kymmenien keskeytettyjen voimalahankkeiden rakentamisen. Kiinan voimala-ala esittää kapasiteetin kasvattamista edelleen.

Kiina tuottaa yhä 59 prosenttia energiastaan hiilestä. Kuva: Wu Hong / EPA

Kiinassa uudelleen kasvuun kääntynyt hiilivoimaloiden rakentaminen uhkaa maailmanlaajuisia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta, varoittaa ympäristöjärjestöjen raportti.

Global Energy Monitorin, Greenpeacen ja Sierra Clubin raportti Boom and Bust (siirryt toiseen palveluun) tarkastelee hiilivoimaloiden rakentamisten kehitystä viime vuonna.

Hiilivoiman käytöstä eroon pääseminen olisi keskeistä ilmaston lämpenemisen torjumisen kannalta.

Maailmanlaajuisesti rakenteilla olevan hiilivoimalakapasiteetin määrä kasvoi viime vuonna 12 prosenttia edellisvuodesta, 209 gigawatista lähes 236 gigawattiin.

Kasvu johtuu pääosin Kiinasta.

Kiina on kaikessa hiljaisuudessa aloittanut uudelleen rakennustyöt kymmenillä voimalaitostyömailla, joiden kaavailtu energiantuotanto vastaa raportin mukaan 50 gigawattia.

Voimala-ala lisäisi kapasiteettia reippaasti

Kiinan voimala-alan vaikutusvaltainen etujärjestö esitti tässä kuussa, että Kiina kasvattaisi hiilivoimalakapasiteettinsa 1 300 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä.

Tämä olisi peräti 30 prosentin lisäys nykykapasiteettiin verrattuna. Lisäys olisi suurempi kuin koko Yhdysvaltain nykyinen hiilivoimalakapasiteetti.

Kiinan johto ei ole vielä kertonut, hyväksyykö se esityksen.

Kiina lupailee hiilivoiman vähentämistä

Kiina on toistuvasti vakuuttanut vähentävänsä riippuvuutta hiilestä, joka on erittäin merkittävä ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja.

Vuosina 2012–2013 Kiinan johto pyrki hidastamaan hiilivoiman kasvua kiristämällä luotonantoa hankkeisiin, asettamalla rajoituksia ja keskeyttämällä työt kymmenillä voimalatyömailla.

Kaikkiaan Kiina on onnistunut vähentämään hiilen osuutta energiantuotannostaan.

Kiina tuottaa energiastaan hiilellä 59 prosenttia, kun vuonna 2012 osuus oli 68,5 prosenttia.

Silti hiilivoiman käyttö on kaikkiaan kasvanut Kiinassa. Vuosina 2000–2018 Kiina kasvatti hiilivoimalakapasiteettiaan 864 gigawatilla.

Se on yli kolme kertaa Yhdysvaltain koko nykyinen hiilivoimalakapasiteetti, joka on 259 gigawattia.

Kiinan hiilenkulutus kasvaa edelleen. Kuva: EPA

Kiinan ristiriitainen suhde hiilivoimaan

Kiinan johto yrittää tasapainotella vahvan talouskasvun ylläpitämisen ja ilmansaasteiden rajoittamisen välissä.

Vaikka Kiina on vakuuttanut rajoittavansa hiilenkulutusta kansallisesti ja tehnyt leikkauksia joillakin alueilla, kaikkiaan energian tuotanto hiilellä on lisääntynyt, erityisesti maan luoteisilla alueilla.

– Rakennushankkeet ovat olleet suosikkikeino pitää paikalliset taloudet käynnissä ruostevyöhykkeen alueella, Greenpeacen energia-analyytikko Lauri Myllyvirta sanoi uutistoimisto Reutersille.

– Mutta samaiset savupiipputeollisuuden alat ja niiden energiantarve ovat suurin saasteiden lähde maassa.

Kiina on myös merkittävä hiilivoiman rahoittaja ulkomailla.

Raportin mukaan Kiina on rahoittanut yli neljänneksen kehitteillä olevasta hiilivoimalakapasiteetista Kiinan ulkopuolella.

Voimaloiden sulkemiset jatkuivat

Maailmanlaajuisesti hiilivoiman kasvu hidastui edelleen viime vuonna.

Kaikkiaan maailmassa uusien hiilivoimaloiden rakennushankkeita aloitettiin 39 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kiinassa ja Intiassa uusien voimaloiden lupia annettiin ennätyksellisen vähän. Vuodesta 2005 nämä maat ovat vastanneet 85 prosentista uudesta hiilivoimakapasiteetista.

Kun uutta kapasiteettia otettiin käyttöön 50,2 gigawatin verran, vanhoja voimaloita poistettiin käytöstä 31 gigawatin verran.

Raportissa kiinnitetään huomiota siihen, että huolimatta presidentti Donald Trumpin hiilimyönteisestä politiikasta Yhdysvalloissa hiilivoimaloiden sulkemiset ovat jatkuneet Yhdysvalloissa.

.
.