Haukuttu aktiivimalli muuttuu maanantaina – jatkossa esimerkiksi ammattiliitto, kunta tai rekisteröity yhdistys voi järjestää aktiivisuusehdon täyttävää koulutusta työttömälle

Myös työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttää jatkossa aktiivisuutta.

työttömyysturvan aktiivimalli
Aktiivimallin vastainen mielensoitus eduskunnan portailla.
Kansalaisaloite työttömyysturvan aktiivimallin kumoamisesta luovutettiin eduskunnan puhemiehelle maaliskuussa 2018. Samaan aikaan järjestettiin aktiivimallin vastainen mielensoitus eduskunnan portailla.Jarno Kuusinen / AOP

Laki työttömien aktiivimallista tuli voimaan suuren kohinan saattelemana runsas vuosi sitten ammattiyhdistysliikkeen ja opposition raivokkaasta vastustuksesta huolimatta.

Siitä lähtien hallitus on korjannut laissa ilmenneitä valuvikoja tasaisin väliajoin.

Viilauksista viimeisin, maanantaina 1. huhtikuuta voimaan astuva muutos antaa työttömille lisää mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin edellyttämät aktiivisuusehdot.

Jatkossa muun muassa ammattiliitot, kunnat, kuntayhtymät, Työttömien keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistykset tai julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset voivat järjestää työttömille aktiivimallin aktiivisuusehdon täyttävää koulutusta.

Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus alkaa kerryttää työttömälle aktiivisuutta.

Näiden toimijoiden koulutuksiin osallistumalla työtön voi siis välttää työttömyysturvan leikkauksen. Vielä voimassa olevan lain mukaan vain työvoimaviranomaisen järjestämä tai hankkima valmennus on voinut kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta.

– Tavoitteena on työllistymismahdollisuuksien parantaminen ja työllisyyden lisääminen. Siinä mielessä tämä muutos on arvokas osa aktiivimallia, kertoo hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Hämeen TE-toimiston promootiomateriaalia.
Jatkossa muun muassa ammattiliitto voi järjestää työttömälle koulutusta. Tällä hetkellä koulutusta on voinut antaa vain työvoimaviranomainen.Emilia Malin / Yle

Ainakin useat ammattiliitot ovat jo kertoneet ryhtyvänsä järjestämään aktiivisuusehdot täyttävää koulutusta työttömille jäsenilleen.

Kevään koulutustarjonnastaan ovat tiedottaneet muun muassa Palvelualojen ammattiliitto PAM, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Insinööriliitto.

Ammattiliitot ovat kuitenkin muistuttaneet työttömiä siitä, että kaikissa tapauksissa koulutukseen osallistuminen ei kerrytä aktiivisuutta heti huhtikuun alusta. Ratkaisevaa on se, milloin aktiivisuuden seurannan 65 maksupäivää kestävä tarkastelujakso alkaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että osalla uusiin toimintoihin osallistuvista aktiivisuus voi alkaa kertyä vasta paljon huhtikuun alkua myöhemmin.

Kurssien pitää olla työllistymistä edistäviä

Marjaana Maisonlahti painottaa, että muutoksella ei laajenneta sitä, millainen toiminta kerryttää aktiivisuutta.

Aktiivisuuden ehdot täyttävän toiminnan pitää olla jatkossakin työllistymistä tukevaa. Tämä tarkoittaa valmennusta ja valmennusta vastaavaa toimintaa, joka edistää työllistymistä.

Maisonlahti sanoo, että tällaisen koulutuksen sisältö riippuu pitkälti järjestäjätahosta. Hänen mukaansa esimerkiksi ammattiliitto voi järjestää työttömille muun muassa verkkokursseja, joissa on osioita työn hakemisen opiskelusta.

– Siellä voidaan opiskella muun muassa, minkälaisia työhakemuksia tehdään tai miten sosiaalista mediaa käytetään työnhaun apuna.

Lisäksi koulutukseksi kelpaa CV-työpaja, hygieniapassikoulutus, tulityökorttikurssi tai vaikkapa kevytyrittäjäkoulutus.

Sitä, onko koulutuksen sisältö oikeanlaista, ei valvota mitenkään. Maisonlahti painottaa, että järjestäjä arvioi itse, onko sen työttömälle antama koulutus lainmukaista.

– Järjestäjä antaa koulutukseen osallistumisesta työttömyysturvan hakijalle todistuksen. Kela tai työttömyyskassa ei arvioi tässäkään vaiheessa sitä, onko koulutus ollut lain vaatimaa työllistymistä edistävää koulutusta, Maisonlahti kertoo.

Maisonlahti kuitenkin muistuttaa kurssien järjestäjiä siitä, että osallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta, kuten ammattiliiton virkistyspäivään osallistuminen, ei edelleenkään ole aktiivisuusehdot täyttävää toimintaa.

Aktiivisuutta ei myöskään kerrytä esimerkiksi työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut tai osallistuminen rekrytointitapahtumiin.

Jukka Haapakoski.
Jukka Haapakoski.Jukka Haapakoski

Työttömien järjestön johtaja: Koulutuksia tuskin pystytään järjestämään vieläkään kaikkialla

Työttömien keskusjärjestö näkee viilauksista huolimatta aktiivimallissa yhä ongelmia. Järjestön mielestä aktiivisuusehtojen täyttäminen ja sitä kautta työttömien tilanne ei välttämättä helpotu muutoksen myötä.

Järjestön toiminnanjohtajan Jukka Haapakosken mukaan aktiivimalli asettaa yhä työttömät eriarvoiseen asemaan heidän asuinpaikkansa perusteella.

– Koulutuksia ei edelleenkään pystytä järjestämään ihan joka puolella Suomea, vaikka koulutusta antavien toimijoiden määrää kasvaa. Joidenkin työttömien automaattinen työttömyyskorvauksen leikkaaminen jatkuu myös muutoksen jälkeen, näkee Haapakoski.

Aktiivimallin yllä on leijunut tumma pilvi viime viikkoina. Vaalikeskusteluissa pääoppositiopuolue, gallupjohtaja SDP on luvannut poistaa (siirryt toiseen palveluun) aktiivimallin niin sanotun leikkuriosan, jos se pääsee hallitusvastuuseen.

Työttömien keskusjärjestöllekin on kelvannut vain koko aktiivimallin kumoaminen.

– Toivomme, että tuleva hallitus arvioi aktiivimallin ikään kuin kokeiluna ja tekee sen jälkeen jotain uudenlaisempaa, sanoo Haapakoski.