Suomen itäisintä ruotsinkielistä koulua uhkaa lakkauttaminen – sata vuotta toiminut Svenska skolan i Varkaus ei vedä tarpeeksi oppilaita

Kaupungin sivistyslautakunta esittää, että Svenska skolan i Varkaus lakkautetaan kevätlukukauden jälkeen.

Suomen ruotsinkieliset koulut
Koululainen tekee tehtäviä tunnilla.
Matti Myller / Yle

Varkauden kaupunki harkitsee jälleen ruotsinkielisen koulun lakkauttamista.

Könönpellon koulun yhteydessä toimii satavuotisjuhlavuotta viettävä Svenska skolan i Varkaus, joka on Suomen itäisin ruotsinkielistä perusopetusta tarjoava koulu. Kaupunki linjasi viisi vuotta sitten, että koulun toiminta lakkaa jos sen oppilasmäärä laskee alle 12 oppilaan.

Ehtona on pidetty lisäksi, että koulun saama yksityinen ulkopuolinen rahoitus ei putoa merkittävästi. Nyt näyttää siltä, että ensi syksynä oppilaita olisi esikoululaiset mukaan lukien 11, ja koulun tukiyhdistyksen kautta saatu rahoitus on pudonnut neljässä vuodessa noin neljänneksellä. Viime vuonna tuki oli vajaat 26 000 euroa.

Oppilaat tulevat Varkauden lisäksi naapurikunnasta Joroisista ja heistä vain muutaman äidinkieli on ruotsi.

Sivistyslautakunta kannattaa lakkauttamista, valtuusto sanoo asiassa lopullisen sanan

Varkauden sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että ruotsinkielinen koulu lakkautetaan tämän lukukauden jälkeen. Samalla kaupunki lakkauttaa myös yläkouluikäisille annettavan ylimääräisen ruotsinopetuksen.

Mikäli ruotsinkielisten oppilaiden vanhemmat pitävät kiinni lastensa oikeudesta saada ruotsinkielistä opetusta nykyisessä laajuudessaan, opetus jouduttaisiin järjestämään toisella paikkakunnalla.

Lähin ruotsinkielinen perusopetus on noin 130 kilometrin päässä Jyväskylässä. Kaupungin tarkoituksena on vielä neuvotella vanhempien kanssa vaihtoehtoisista tavoista opetuksen järjestämiseen, jos lakkautukseen päädytään. Joroislaisten oppilaiden osalta vastuu järjestelyistä on Joroisten kunnalla.

Kaupunki on arvioinut, että nykyisillä oppilasmäärillä koulun lakkauttaminen säästäisi noin 73 000–79 000 euroa vuodessa. Laskelmissa on huomioitu myös säätiöltä saadun tuen loppuminen ja kustannukset, jos opetus joudutaan ostamaan Jyväskylän kaupungilta.