Asukkaat vaativat lisää terveyspalveluja Jaalaan: "Ennen kuntaliitosta lääkäripalveluita oli viisi päivää viikossa, nykyisin vain kaksi"

Vetoomus luovutetaan kuntayhtymä Kymsotelle ensi viikolla.

Lyhyet
verenpaineen mittausta
AOP

Osa kouvolalaisista vaatii Jaalan terveysaseman palvelujen laajentamista. Vetoomuksen on allekirjoittanut tähän mennessä 360 henkilöä.

Vetoomuksen mukaan lääkäripalvelut ovat huonontuneet kymmenen vuoden aikana. Ennen Kouvolan kuntaliitosta Jaalassa oli lääkäripalvelut viisi päivää viikossa, ja nykyisellään vain kaksi päivää viikossa.

Lisäksi asukkaat kritisoivat sitä, että terveysasema suljetaan kesäisin, vaikka alueelle tulee paljon kesäasukkaita.

Adressi aiotaan luovuttaa kuntayhtymä Kymsotelle ensi viikolla.