Mikkeliin rakennetaan jättisatsauksena kolme uutta koulua – lasten parlamentti haluaa avoimet ja valoisat tilat, joissa ketään ei kiusata

Uusien koulujen rakentaminen tulee maksamaan Mikkelin kaupungille arviolta lähes 35 miljoonaa euroa.

koulut
Lasten parlamentin ryhmä pohtimassa kuvien avulla, millainen luokkahuone miellyttää.
Alakoululaiset pääsivät miettimään, millaisessa luokassa he haluaisivat opiskella.Petri Aaltonen / Yle

Mikkelin kaupungin lasten parlamentti kokoontuu kevätkokouksessaan pohtimaan, mikä tekee koulusta viihtyisän.

– Viihtyisä koulu on avara, ja siellä ei kiusata ketään. Koulussa on hyvät liikuntapuitteet ja hyvät luokat, kertoo Veera Mikkonen Urpolan koulusta.

Alakoululaisten ryhmätyö sujuu, kun parlamentin jäsenet miettivät, millaisia värejä he haluaisivat koulujen sisustukseen. Ääniä saavat niin kirkaat värit kuten oranssi ja vihreä, kuin hempeät vaaleanpunaisen ja -sinisen sävytkin. Yksimielisesti ollaan sitä mieltä, että koulujen seinät eivät saa hohtaa ainakaan silkkaa valkoista.

Koulujen ulkonäön pohtiminen on ajankohtaista, sillä Mikkelin kaupunki aikoo tehdä suuria muutoksia koulujen osalta lähivuosina.

Suunnitelmissa on lopettaa vanhoja kouluja, ja rakentaa kaupunkiin kolme uutta koulua. Kahdesta koulusta on tarkoitus tulla monen sadan oppilaan suurkouluja, jonne tulee oppilaita lakkautetuista kouluista.

Mikkelin kaupungin lasten parlamentti istuu kokouksessa.
Mikkelin kaupungin lasten parlamentti kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Jokainen alakoulu saa lähettää parlamenttiin kaksi edustajaa keskustelemaan lapsia koskevista aiheista.Petri Aaltonen / Yle

Lasten parlamentti on ilmaissut oppilaiden huolen (siirryt toiseen palveluun) jättikoulujen rauhattomuudesta ja koulumatkojen pidentymisestä. Aiemmassa lausunnossa alakoululaiset arvelivat suuressa koulussa voivan olla enemmän kiusaamista, ainakin jos opettajilla ei riitä aikaa kaikille.

Mikkelin kaupungin kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen pitää hyvänä sitä, että lasten esiin nostamia asioita mietitään jo suunnitteluvaiheessa. Hän uskoo, että asioihin on mahdollista vaikuttaa. Suuressa koulussa voi olla useita siipiä, jolloin ala- ja yläkoululaiset eivät ole samoissa tiloissa.

Kaupunki on myös ottanut kaupunkirakenneselvityksessä kantaa koulukuljetuksiin: kuljetuksia voidaan ajaa tiheämmin, jotta matka-ajat pysyvät kohtuullisina.

Mikkelissä valmistellaan suurinta kouluinvestointia miesmuistiin

Uusien koulujen rakentamisen arvioidaan maksavan 35 miljoonaa euroa Mikkelin kaupungille.

Koulumullistuksen syynä on joidenkin koulujen huonokuntoisuus ja ennusteet oppilasmäärien vähenemisestä. Kaupunki hakee säästöjä yhdistelemällä kouluja.

Ensimmäisenä valmistuu uusi Anttolan koulu tämän vuoden lopussa. Seuraavaksi olisi tarkoitus rakentaa koulu Urpolaan vuonna 2021. Lähemäen uusi koulu avaisi ovensa vuonna 2023.

Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen pitää aikataulua mahdollisena.

Anttolan koulua suunnitellaan parhaillaan, jotta rakentaminen voisi alkaa keväällä. Suomen Hoivatilat Oyj voitti kilpailutuksen ja rakentaa rakennuksen. Kaupunki on sitoutunut vuokraamaan tiloja vähintään kymmeneksi vuodeksi. Sen jälkeen on mahdollista irtisanoa puolet tiloista, jos se on tarpeellista.

Urpolaan rakennettavan koulun hankesuunnittelu on käynnissä. Lähemäelle tulevan koulun osalta hankesuunnittelua ei ole vielä aloitettu. Päättämättä on esimerkiksi, vuokraako kaupunki nämäkin tilat käyttöönsä, ja minkä näköisiä kouluista ylipäätänsä tulee.

Sukkakoulut ovat yksi rakentamisen trendeistä

Lasten parlamentin lausunnossa pohditaan myös, voisivatko kaupunkikoulut parantaa oppilaiden harrastusmahdollisuuksia koulun jälkeen.

Opetushallituksen yliarkkitehti Reino Tapaninen kertoo, että viime vuosina koulutilojen monikäyttöisyyteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, varsinkin kun rakennetaan uutta: monet kunnat pitävät parempana vaihtoehtona harrastustoimintaa kouluilla sen sijaan, että tilat jäisivät tyhjiksi koulupäivän jälkeen. Tätä mietitään usein jo rakentamisvaiheessa niin, ettei koulu koostu enää vain luokista ja käytävistä.

Kuvia erilaisista ulkoleikkiväleineistä.
Tässä ulkoleikkivälineitä, jotka yksi ryhmä valitsi kiinnostavimmiksi kymmenistä vaihtoehdoista. Keinu piti pintansa monen ryhmän valinnoissa.Petri Aaltonen / Yle

Tapanisen mukaan nykykouluista halutaan avoimia ja tilavan tuntuisia.

Avoimuuden takia myös koulujen akustiikkaan on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Monissa uusissa kouluissa käytetään pehmeitä materiaaleja, jotka estävät kaikua. Yhä useampi koulu onkin sukkakoulu eli koulu, jossa pehmeän lattian takia kengät jätetään heti eteiseen.

Koulutilojen vuokraaminen on yhä yleisempää. Kun tilat ovat vuokralla, rakentaja on entistä enemmän vastuussa rakennuksesta. Kunnan ei tarvitse myöskään tällöin maksaa kerralla koulun rakentamista, vaan maksaa vuosittain vuokraa.

Voit keskustella aiheesta kello 22:00 asti.