KHO: Riihimäen tilinpäätöksillä ei kikkailtu

Riihimäki voitti pitkän oikeustaistelunsa kaupungin tilinpäätöskiistassa.

Riihimäki
Lasinpuhaltajapatsas Riihimäellä
Timo Leponiemi / Yle

Korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt Riihimäen kaupunginhallituksen tekemät valitukset tilinpäätöksiä ja kaupungin poistosuunnitelmaa koskevassa asiassa.

KHO:n päätös tarkoittaa sitä, että Riihimäen kaupungin vuosien 2012, 2014 ja 2015 tilinpäätökset antavat oikean kuvan ja riittävät tiedot kaupungin taloudellisesta asemasta. Lisäksi kaupungin poistosuunnitelmassa määritellyt hyödykkeiden poistoajat on määritelty kestäviksi ja perustelluiksi.

KHO:n päätös muutti näin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lokakuussa 2017 antamaa ratkaisua.

– Kaupungin taloudellisen aseman osalta ratkaisulla on iso merkitys, kun tilinpäätöksiä ei tarvitse korjata, vaan ne ovat nyt lainvoimaisia.

– Samalla päättyi vuosien odotus asiassa ja kaupungin poisto-ohjelman perusteet arvioitiin kestäviksi. Tämä taas on merkityksellinen asia tulevaisuutta ajatellen, kertoo Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko kaupungin tiedotteessa.

Hallinto-oikeus oli aiemmin eri mieltä

Riihimäen käyttämän poistosuunnitelman on aiemmin katsottu antavan virheellisen kuvan kaupungin taloudesta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi lokakuussa 2017 kolme ratkaisua Riihimäen tilinpäätöksistä vuosilta 2012, 2014 ja 2015. Hallinto-oikeus kumosi tuolloin kaupunginvaltuuston päätökset, joilla tilinpäätökset oli hyväksytty.

Hallinto-oikeuden mielestä Riihimäen kaupungin tilinpäätökset eivät antaneet oikeita ja riittäviä tietoja kaupungin taloudellisesta asemasta. Oikeuden mukaan hyödykkeiden poistoajat oli kaupungin poistosuunnitelmassa määritelty liian pitkiksi.

Kiista poistoista

Vuonna 2015 Riihimäen kaupunginhallitus hylkäsi silloisen kaupunginjohtajan Seppo Keskiruokasen esityksen uudesta poistosuunnitelmasta, jolla kolmelta vuodelta poistoja olisi tehty lisää yhteensä 21,3 miljoonalla eurolla.

Käyttämällä pienempiä poistoja Riihimäen kaupungin talous näytti paremmalta. Tätä pidettiin tuolloin poistokikkailuna. Kun poistoja alennetaan, jää kaupungille tilinpäätöksessä enemmän rahaa viivan alle tai tappio näyttää vähemmän pieneltä.

– Mikäli korkein hallinto-oikeus ei olisi hyväksynyt kaupungin valitusta, olisi edessä voinut olla jopa 13–17 miljoonan euron alijäämäkirjaus kaupunkiemolle. Nyt tätä huolta ei ole, vaan voimme suunnitella tulevaisuutta kestävällä tavalla, Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.