Hallinto-oikeus linjasi: Espooseen saa perustaa kuusi uutta apteekkia

Päätös helpottaa Espoon apteekkipulaa.

apteekit
Läheltä
Yle

Espooseen voidaan perustaa kuusi uutta apteekkia.

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jossa vastustettiin Jorvin sairaala-alueelle sijoitettavaa apteekkia.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päätti viime vuonna perustaa Espooseen uusia apteekkeja, koska niitä on muuhun maahan verrattuna huomattavasti vähemmän suhteessa asukasmäärään.

Kaksi apteekkaria valitti muutoksesta yhdessä hallinto-oikeuteen, jonka vuoksi apteekkien perustaminen viivästyi.

Hallinto-oikeuden päätös helpottaa Espoon apteekkipulaa.

Lue lisää:

Apteekkipula vaivaa, Espoossa tilanne on jopa surkea: Valitusten takia uusien perustamiseen voi mennä vuosikin