Neuvolat saavat yhteisen työkalun lähisuhdeväkivallasta kärsivien tunnistamiseen ja auttamiseen

Neuvoloissa aletaan kysyä mahdollisesta lähisuhdeväkivallasta järjestelmällisesti ja samalla tavalla. Tavoitteena on, että vaiettu aihe tulisi aiempaa helpommin puheeksi, jolloin apuakin voitaisiin tarjota.

perheväkivalta
Miehen ja naisen varjot vierekkäisillä seinillä.
Arja Lento / Yle

Lähisuhdeväkivalta otetaan puheeksi Päijät-Hämeen neuvoloissa aiempaa järjestelmällisemmin. Maakuntaan on kehitetty malli, jonka avulla neuvolan terveydenhoitajat voivat tunnistaa väkivaltaa lähisuhteessa kokevia asiakkaita.

Lisäksi neuvoloille on koottu askelmerkit asiakkaan auttamiseksi. Lähisuhde- ja perheväkivallasta kysytään samassa yhteydessä, kun neuvolassa kartoitetaan perheen koko tilannetta ja vointia. Apuna käytetään kyselyä.

Koska aihe on herkkä, eikä ammattilaisenkaan ole aina helppo puhua siitä, henkilökunta on saanut koulutusta viranomaisilta, järjestöiltä ja lähisuhdeväkivaltaa kokeineilta.

Tavoitteena on saada nyt piilossa oleva ilmiö esille.

– Pyrimme antamaan asiakkailla selkeän näkemyksen siitä, että lähisuhde- ja perheväkivallasta voi ja pitää puhua, sanoo neuvolapalveluiden palveluesimies Marja Koivisto Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Koiviston mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on todennut, että lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa on kehittämisen varaa koko maassa.

– Ehkäisevä väkivaltatyö vähentää inhimillistä kärsimystä ja säästää yhteiskunnan varoja, Koivisto toteaa.